Bramac max 7 latovani

ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU. Stejným způsobem jsou upraveny betonové tvarovky . Tato inovace firmy Bramac Dachsysteme International spočívá na vícenásobném zajištění funkce střechy o malém sklonu. Tak vytváří střešní taška.

Bramac Max ° díky vlastní speciální konstrukci těsný střešní plášť,.

Rychlá manipulace a menší spotřeba tašek snižuje náklady na pokládku. Systémové řešení pro moderní střechy se sklonem již od °. Jednoduchá montáž a funkční řešení detailů střechy s nízkým sklonem. Betonová taška Bramac Každý typ betonové. Zásady pro pokrývání touto taškou jsou stejné jako u běžných velkoformátových tašek. Zvláštní pokyny pro laťování a rozměření střešní . Rozměření střechy pro laťování , vytýčení pravého úhlu, vyznačení sloupců tašek, laťování v úžlabí, montáž hliníkového.

Příčně ke kraji tašky stoupavý dvojnásobný vodní zámek zajišťuje vyšší bezpečnost proti zafoukanému dešti či polétavému sněhu.

Právě díky tomuto tvaru vodního zámku je u tašky Bramac MAX povoleno nejmenší délkové překrytí tašek – ,cm. I když to z obrázků není zřejmé, taška Bramac MAX má . Na nižší sklony se betonové tašky pokládat nesmějí. Maximální sklon, na kterýje možno betonové tašky pokládat,je 90°. NATURA, CLASSIC, CLASSIC PROTECTOR,. Délkové překrytí a vzdálenost latí.

Střešní tašky se pokládají vždy na latě. Pro laťování platí zároveň tyto konstanty:. U všech modelů velkoformátových tašek a tašek Bramac MAX , s vyjimkou tašky Tegalit a Bobrovka, se provádí rychlé a na povětrnostních vlivech nezávislé a . Materiál, vysoko kvalitný farbený betón.

Povrch, hladký s dvojitou povrchovou úpravou disperznou farbou. Nosný podklad pod skládané taškové krytiny tvoří laťování , na něž se tašky zavěšují, případně ještě kotví hřeby, vruty nebo speciálními příchytkami (brání účinkům sání větru). Taška Bramac MAX ° je nové systémové řešení střechy od sklonu ° se všemi přednostmi skládané krytiny, což je zejména jednoduchá montáž, funkční řešení prostupů a odvětrání, snadná dodatečná.

Pokládat tašky Bramac ° mohou provádět pouze proškolené a certifikované firmy. Pozor na změnu laťování ! SP Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 6mm m2. SP Zastřešení betonovou krytinou BRAMAC – nároží z hřebenáčů – na sucho, větrací pás samolepicí, Bramac MAX m.

Sklon střechy a vzdálenost latí. Oprava střechy v materálu Bramac MAX – barva černá. Obchodní názvy výrobků slouží pouze jako technická specifikace díla a.