Cena enoslojnega asfalta

Ko se odločamo za asfaltiranje, se pogosto pojavi vprašanje, kakšno izvedbo asfalta bomo izbrali. Je boljši enoslojni asfalt ali dvoslojni asfalt? Kakšna je debelina asfalta ? Prednost enojnega asfalta je ceni, saj je nekoliko cenejši, kot dvoslojni.

Enoslojni asfalti se uporabljajo na prometno nezahtevnih površinah, kjer pride cena in uporabnost najbolj do izraza.

Uporaba dvoslojnih asfaltnih zmesi. Ponavadi je sama priprava terena dražja kot asfaltiranje. Pozdravljeni, vogal na dvorišču, cca 8mbi želel asfaltirati. Podlaga je pripravljena in utrjena, vse kar bi rabil je 5cm položenega in zvaljanega. Popis del, Količina, Cena na enoto brez DDV, Cena skupaj brez DDV, Cena skupaj z DDV.

Na asfaltni bazi proizvajamo kakovostne asfaltne zmesi za najzahtevnejše prometnotehnične zahteve za AC kakor tudi za vse ostale manj zahtevne namene na trgu. Tudi proizvodnja asfaltnih zmesi je vseskozi nadzirana s strani akreditiranih laboratorijev in ima pridobljene zahtevane izkaze kakovosti. Kakor pravi Janez Jankovič iz podjetja Cestogradnik, je cena polaganja asfalta odvisna od površine – manjša ko je površina, dražje ga bo treba plačati.

SKUPNA PONUDBENA CENA , 0. Strojni izkop obstoječega asfalta z odvozom materiala v trajno deponijo, m 16 0. GRADBENIŠTVO POSREDNIŠTVO SAMO RIBEŽL s. Neto vrednost izbrane ponudbe znaša 82. Naročnik bo izvedel projekt po pridotvi soglasij lastnikov lastnikov okoliških zemljišč. Poslati: – ponudnikom, ki so oddali ponudbe- po el.

Dvig obstoječih jaškov na ustrezno višino. Dobava in vgradnja PVC cevi s priklopom v obstoječo kanalizacijo. Dobava, postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije za zaporo vozišča v času gradnje.

POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE. Izdelava kadunjastih jarkov (muld) iz enoslojnega asfalta v širini cm. Strošek dobave, postavitve in vzdrževanje prometne signalizacije za zaporo vozišča v času gradnje je upoštevan. Opis dela, Enota, Količina, Cena na enoto (EUR), Vrednost brez DDV.

Humuziranje zelenic po končanih delih . Cena za robnik neglede ali je v ovinku ali vtopljen, itd… zamenjava robnika, m, 15 0. Vtočni jašek mora biti zamaknjen v nasip ceste, oz. Položitev enoslojnega asfalta , novi propust – asfalt, kom, 0.

Ponudnik se je držal dogovorjenih rokov, delal vestno in natančno, tudi cena je bila fiksna kot pri prvem dogovoru. Bili smo zelo zadovoljni in še bomo sodelovali z g. Eno ponudbo z pripravo in urjevanjem podlage in asfaltiranjem enoslojnega asfalta od 6-cm. Druga ponudba pa samo asfaltiranje dvorišča z .