Čsn 73 3610 download

Design of sheet metal constructions. Les principes de projection des objets en fer -blanc. Entwurf der Klempnertechnik. Nahrazení předchozích norem. Korporativní autor: Česko.

Na půdě Atelieru DEK, v úzké spolupráci s doc. Revizi normy objednal u Atelieru DEK Český normalizační institut. Při přípravě tohoto speciálu DEKTIME jsme využili skutečnosti, že autoři revize patří k . Orientační cena: 7Kč. Formát PDF: IPDF – Image PDF (norma je skenovaná). Dobrý den, obvykle si beru na čtení a dobré usnutí komiks, občas nějaký ten odborný článek, knžku.

Pomocná stavební výroba.

Truhlářské práce stavební. Sklenářské práce stavební. Navrhování klempířských konstrukcí. Okna a dveře – Průvzdušnost – Klasifikace.

Rovné dno: dno střešního žlabu, které je v příčném profilu vodorovné a je nejméně tak široké jako šířka výtoku střešního žlabu. Volný bok: celková hloubka žlabu . Vymezení sledovaných vlastností: 1. SN EN 485– celá norma. SPOLEČNÉ – Požadavkové a návrhové normy. Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – požadavky a klasifikace. Požární bezpečnost staveb.

Na výšku objektu nesmí přesah parapetu ustupovat. Materiálová specifikace: o antikorozní prostředek a . Podokapni Žlab půlkruhového tvaru, průměr 160mm. RŠ 330mm z pozinkovaného plechu ceikové délky (SO 01).

Odpadní trouby kruhového průřezu, průměr 150mm,.

RŠ 500mm z pozinkovaného plechu. Provádění okapniček je popsáno a graficky znázorněno v článku 30. Stoves – Tiled ranges bulit to order.

Povinnost postupovat podle uvedené normy je stanovena v § odst.