Cykloidní ozubení

Novikovým ozubením , tedy ozubení s kruhovými boky určené pro převody velkých výkonů, má velkou účinnost a mnoho dalších předností. Principiálně toto ozubení s kruhovým profilem nevyhovuje základním požadavkům ozubení jako evolventní nebo cykloidní. Pro konstrukci tohoto ozubení je možno . Výroba ozubení,rh:jhamernik. Cykloidní ozubení – Všeobecná diskuse – Chronomag fórum,rh:forum.

Základy kinematiky ozubení – ppt stáhnout,rh:slideplayer.

Jsem spíše strojař, tak trochu znám pojmy atd. Tento tvar ozubení se vyskytuje na ozubených hřebenech, přímých ozubených součástech. Vnější cykloidní ozubení má obrys epicykloidy. Epicykloida (epi-, z řečtiny, má význam na při, na, na povrchu) je křivka, . Na rozdíl od klasického evolventního ozubení má systém cykloidních převodovek tu výhodu, že je v záběru vždy jedna třetina obvodu cykloidního disku. Dvě spoluzabírající ozubená kola tvoří soukolí.

Podle tvaru křivek tvořících profily zubu (boční křivky) rozeznáváme ozubení : 1. Profily boků zubů jsou většinou tvořeny evolventami, ojediněle i cykloidami. Ozubení má složitý tvar.

Evolventa je křivka, kterou opíše bod na přímce odvalující se po kružnici. Boky spoluzabírajících zubů se po. Výhody evolventního ozubení.

Jiný typ boku zubů ozubení je cykloida. Pro tvorbu ozubení může být použita nejen přímka (evolventní ozubení), ale také kružnice ( cykloidní ozubení ). Pevná kružnice, po které se valí tzv. Při valení je stejná vzdálenost odvalena na valící se . Vůbec mně nenapadá kam to napsat tak se ptám zde, nemohli by ste mi prosím někdo poslat nějaké informace k návrhu toho cykloidního ozubení , evolventní je v každé učebnici ze strojky ale o návrhu cykloidního ozubení se mi nepodařilo vyguglit nic kloudného. Pro složitější výrobu se však uplatňuje hlavně v přesném strojírenství a hodinářství. Na výrobu takového ozubení už jsem potřeboval speciální cykloidní hodinářské frézy, které jsou ještě korigované podle počtu zubů.

Většina ozubených kol má boky zubů ve tvaru evolventy, cykloidní tvar se používá výjimečně. Vzhledem k relativní složitosti těchto tvarů je také výroba ozubených kol složitější než výroba jiných strojních součástí. Označení cykloidní ozubení není přesné a úplné.

Nejčastěji používanou formou ozubení je evolventa. Evolventní ozubení jsou stejnou mírou užívány pro změnu rychlosti (rychlé na pomalé a naopak) nebo směru otáčení (pravotočivé a levotočivé). Cykloida vzniká jako křivka, kterou opisuje bod . Jsou relativně bez vůle a jednoduše a nenákladně vyrobitelné.

Druhou důležitou formou ozubení je cykloidní ozubení. Užívá se výjimečně (obtížná výroba).

Předností oproti evolventnímu ozubení je rovnoměrnější chod a menší opotřebení, zuby se po sobě více odvalují. Podle křivky, která tvoří profil zubu ( boční křivky) rozeznáváme: ▻ ozubení evolventní (používá se častěji). PŘEVOD OZUBENÝMI KOLY – PRINCIP, ROZDĚLENÍ.

Wildhaber – Novikova ozubení je v dodržení předepsané osové vzdálenosti a také v používání složitých výrobních nástrojů, tudíž jsou nákladná na výrobu. Tvar zubu je vytvořen odvalováním tvořící kružnice po přímce nebo .