Dektrade publikace

Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Publikace se základními informacemi potřebnými pro navrhování, realizaci a údržbu vegetačních střech s využitím materiálů ze sortimentu společnosti DEKTRADE. Stáhnout publikaci ve formátu pdf. Publikace představuje systém WINDEK PVC včetně všech jeho doplňků, příslušenství a také montážního postupu pro zabudování oken a balkonových dveří WINDEK PVC do stavebních otvorů.

Polykarbonátové desky DEKTRADE.

Publikace vychází ze znalostí a zkušeností pracovníků Atelieru DEK. A Navrhování skladeb šikmých střech dle parametrů vnitřního a vnějšího . Technické listy DEKTRADE : ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE. ATELIERU DEK, společností DEK a. Prezentovaná řešení odpovídají současnému stavu poznání autorů. Publikace bude doplňována o nové poznatky a rozšiřována o další varianty řešení.

Společnost se od počátku zaměřuje na vysokou odbornost ve výběru optimálních stavebních.

Předložená publikace vyjmenovává požadavky na protiradonové izolace s důrazem na odlišnosti od běžné hydroizolace. Prodáváme stavebně izolační materiály, fasádní systémy a střešní krytiny včetně doplňků. Vyrábíme plechový program Dekmetal.

Hodnocení úrovně prodeje distribuční sítě společnosti Dektrade a. Společnost G SERVIS se už po několikáté zúčastnila prestižní soutěže ZLATÝ STŘEDNÍK, kterou každoročně vyhlašuje profesní sdružení PR Klub. Soutěž hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k repreze. AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.

Podle nosných plášťů: jednoplášťové (nevětrané) dvouplášťové (odvětrané) víceplášťové. Podle pořadí vrstev: střechy s klasickým pořadím vrstev střechy s opačným pořadím vrstev (tepelná izolace je nad hydroizolací) střechy duo ( doplněné o obrácenou skladbu nad stávající klasickou skladbu) střechy plus s dodatečným . Diagnostika dřevěných konstrukcí. Dictionary and thesaurus.

Webster´s reference library,. Geddes and Grosset slovník. Podìkování autorky patøí tìm, kteøí k dokonèení této publikace pøispìli tím, že poskytli informaceosvéfirmìabyliochotniseonìpodìlitsvámi, kteøíbudetetutopublikacièíst. Dìkuji tímto vedení firmy Linet,vedení firmy DEKTRADE , spoleènosti MOSER, a.

Mountfiel øediteli spoleènosti CPI Hotels, øediteli spoleènosti . Antonín Lupíšek is expert in sustainable building assessment systems and performance of buildings. He worked as researcher at DEKTRADE. Ráj střech, Litvínovice u Českých Budějovic, DEKTRADE a. Charakteristika činnosti – profil: obchodní činnost prodej stavebně izolačních materiálů. Další konzultace jsou možné na níže uvedených telefonních číslech.

Příloha: 2x AProtokol výpočtu dimenzování protiradonové izolace.