Diagnostické papírky k vyšetření moče

U zdravého člověka je moč sterilní, což znamená, že není nositelem žádného onemocnění způsobeného bakteriemi. Někdy však mohou být v moči přítomny určité chemické látky, které lze zjistit více způsoby. Vyšetření moči je možné pouhým pohledem nebo pomocí diagnostických papírků , které jsou . Hodnocení produktu: (Perfektní)recenze.

Diagnostické papírky TriPhan jsou určeny pro semikvantitativní analýzu moče.

Výhodou je snadnost provedení vlastního stanovení, rychlost získání výsledku ( do 1-minut), vysoká. Pozitivní výsledek může indikovat diabetes mellitus nebo de Toni-Debré-Fanconi syndrom. DiaPhan jsou diagnostické proužky určené k vizuální detekci glukózy a ketolátek v moči. Zdravotnický prostředek, in vitro diagnostika, diagnostické proužky pro analýzu moče polyfunkční – pH, bílkoviny, glukoza, ketony, krev. HEPTAPHAN – pH, bílkovina, glukóza, urobilinogen, bilirubin, ketony, krev.

Močové testy jsou určeny pro vyšetření moči pomocí diagnostických proužků s barevnými indikátory. Jedná se o neinvazivní, levnou a dostatečně spolehlivou metodu kontroly jednotlivých parametrů z moči.

K vyšetření používáme jen čerstvou moč . Pomocí diagnostických papírků TriPhan lze orientačně vyšetřit : pH (rozsah pH 5- 9), bílkoviny, glukóza. K analýze nepoužívejte moč starší hodin. Testační papírky jsou základním a orientačním vyšetřením moče.

Ibuphan – bílkovina Glukophan – cukr. Postup je jednoduchý a představuje ponoření lakmusového papírku do moči , aby všechny zóny byly omočené alespoň sekundy. Reakci moči určujeme co nejdříve po vymočení. Není-li moč konzervována, dochází k rozmnožení mikroorganismů spojené s hydrolýzou močoviny na.

NHa posunu pH k vyšším hodnotám. Materiál: Vzorek moči , univerzální papírky pH 0–1 papírky PHAN. Vyšetření spočívá v tom, že do vzorku moči se ponoří papírky , jejichž koncové části se po styku s močí vlivem chemických reakcí různě zabarví. Monofunkční proužky obsahují základní indikační zóny pro semikvantitativní stanovení určité látky v moči.

Polyfunkční proužky jsou tvořeny několika indikačními . Lze stanovovat až jedenáct PHAN klinicky významných. Před použitím diagnostických proužků prostudujte návod. Odeberte moč do suché a čisté sběrné nádoby.

Pokud by byl test pozitivní, je potřeba dalšího vyšetření. Nejjednodušší vyšetření se provádí pomocí testovacích papírků , které je levné a provádí ho obvodní lékař. Díky tomuto vyšetření lze zjistit, zda se v organismu vyskytuje . DiaPhan pro sebetestování jsou proužky pro diabetické pacienty určené ke sledování dvou základních analytů, kterými jsou glukóza a ketony. Glukóza patří mezi fyziologické součásti moče.

Zvýšené vylučování glukózy do moče je průkazným příznakem diabetu. Druhou sledovanou složkou jsou ketony, jejichž detekce v . Ve sporných případech doporučujeme opakovat vyšetření moče po vysazení medikamentu. Citlivost testů je ovlivněna variabilitou složení moče. Výsledky měření jsou pouze orientační. Při pH, které je nižší než udává rozsah papírků , se papírek nemusí zbarvit.

Není to závada papírku , ale jeho vlastnost. Pro rychlou analýzu moče. Použijte čerstvou, nejlépe ranní moč , promíchejte.

Lakmusové papírky a bílkovina v moči už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti.