Digitálny nivelačný prístroj

Pre digitálne niveláky Leica sa používajú špeciálne laty, ktoré majú na jednej strane EAN kód s pomocou ktorého dokáže digitálny nivelák určiť zameranú výšku. Práve vďaka špičkovým technológiám aké používajú digitálne nivelačné prístroje je možné počas merania výšok celkom eliminovať ľudskú chybu, pretože pri . Leica SPRINTER je presné elektronické zariadenie na akékoľvek nivelačné práce, kdekoľvek. Vhodné aj na zložitejšie aplikácie ako kontrola prevýšení, vytyčovanie, meranie vzdialeností, kontrola výkopov.

Prístroj má funkcie, ktoré eliminujú chyby, ako zlé urovnanie prístroja a podobne. Všetky hodnoty budú správne a .

Hodnotenie produktu:. Geodetické niveláky Leica. Leica Sprinter je presné elektronické zariadenie na akékoľvek nivelačné práce vykonávané kdekoľvek. Niveláky – príslušenstvo. Sokkia SDLje digitálny nivelačný prístroj s automatickou registráciou meraného bodu, ktorá pri meraní eliminuje riziko chybného odčítania hodnôt z nivelačnej laty.

Umožňuje merať prevýšenie, výškový rozdiel, nastavenie sklonu, horizontálnu vzdialenosť, ktoré sa zobrazujú na podsvietenom LCD . Digitálny nivelačný prístroj Leica Sprinter 150. Svojimi technickými parametrami i cenou je alternatívou ku klasickým meracím optickým prístrojom. Kombinuje funkcie jednoduchého teodolitu, nivelačného prístroja a diaľkomeru.

DIGITÁLNE NIVELAČNÉ PRÍSTROJE. Potrebuje rýchlo a ľahko určovať prevýšenie alebo kontrolovať rovinnosť ? Potom je tento prístroj určený práve pre Vás ! Jedná sa o digitálny nivelačný prístroj. K nivelačnému prístroju ponúkame kompletné príslušenstvo. S vývojom súčasných digitálnych prístrojov sa objavilo aj mnoho otázok týkajúcich sa presnosti merania a spracovania údajov priamo v prístroji. Je mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú výslednú informáciu, ktorou je v prípade nivelačných prístrojov hodnota latového úseku, dĺžka zámery ako aj čas merania.

STONEX Dspolu s latou s čiarovým kódom, pre vysoko presné meranie. Dodáva sa so strednou kilometrovou chybou mm alebo mm. Robustná konštrukcia, stabilný kompenzátor, optika Zeiss, ergonomický dizajn. Na odčítanie prevýšenia laty mu postačuje len 30 . Merací systém digitálnych prístrojov.

Na určenie výšky a roviny sa najčastejšie používa nivelačný prístroj , ale čoraz častejšie sa používajú laserové prístroje: buď rotačný laser, alebo čiarový laser. Laserové prístroje sú veľmi jednoduché a ich výhodou je, že ich môžu naraz používať viacerí robotníci. Významnou novinkou je však aj digitálny.