Drevena konstrukce

Logo společnosti DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s. Dřevěné konstrukce pod taktovkou softwaru – TZB-info,rh:tzb-info. Dřevěné CNC konstrukce, atypické dřevěné konstrukce, 3D projektování,rh:iqkonstrukt. Vyrobíme pro vás nejrůznější tesařské konstrukce pro rodinné domy, zahradní stavby i firemní haly.

Dodáme vám také dřevěné stavby jako jízdárny. Již let se zabýváme výrobou dřevěných konstrukcí pro stavebnictví.

Všechny tesařské konstrukce jsou z prvotřídního dřeva a samozřejmě bereme ohledy na bezpečnostní a . SEMA je světově vedoucí dodavatel softwaru v oboru dřevěných konstrukcí. Díky modulové struktuře programu je možné nakonfigurovat potřebnou velikost licence a uzpůsobit ji tak přesným potřebám konkrétní firmy – ať už pro drobné řemeslníky jako tesaře a truhláře, tak třeba pro firmy s CNC . Návrhy dřevěných konstrukcí, 3D projektování, atypické dřevěné konstrukce a dřevostavby, přesné CNC krovy. Stanovení svislých sil od zatížení dřevěné výškové budovy. Západočeská univerzita v Plzni, Katedra mechaniky.

Velikost působícího zatížení na stěny vysokých dřevěných staveb lze podle stávajících norem sestavit dle platných kombinačních rovnic více způsoby. Profesionální řešení pro dřevěné konstrukce , krovy a dřevostavby. Projekce a výroba od jednoduchých krovů až po skeletové konstrukce a velkoprostorové zastřešení hal.

Dřevo je jedním z nejstarších stavebních materiálů a svou pozici si v konstrukcích domů drží dodnes. Musíme je ale umět správně chránit. Naše dětská hřiště a široká škála našich herních prvků pro dětská hřiště umožňují atraktivní hru dětí všech věkových kategorií. Nedílnou součástí činnosti naší firmy je výroba a montáž dřevěných konstrukcí, při které uplatňujeme dlouholeté zkušenosti z realizací dětských hřišť a herních prvků pro děti. Klademe tak vysoký důraz jak na vlastnosti používaných materiálů, tak i na celkové řešení konstrukce a to především v . Vyrábíme lepené dřevěné konstrukce.

Kompletně zajistíme projekt dřevostavby včetně statiky. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební,. Dřevo hraje nezastupitelnou roli při budování a vybavování lidských sídel už tisíce let.

Svými jedinečnými vlastnostmi, dobrou dostupností i ekologickou obnovitelností snadno konkuruje nejmodernějším stavebním materiálům a v. Impregnační nátěr prvků krovu. Střední průmyslová škola – obor využití dřeva. Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce. Statické výpočty nově budovaných i stávajících dřevěných konstrukcí se provádějí podle aktuálně platných norem EU a národních dodatků.

Při výpočtech se posuzuje jak celková stabilita konstrukce, tak únosnost dílčích částí a jejich maximální deformace. CNC opracování, dřevostavby, lepené dřevěné konstrukce , dřevěné lávky a mosty, projektování dřevěných kon.