Dřevěná plochá střecha

Tomáš Petříček, podklady: Doc. FAST VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství. BHO- Pozemní stavitelství III snímek: 1. JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY.

Za příznivého vlhkostního stavu a doporučeného režimu konstrukcí nedochází k takovým změnám materiálů, vrstev a konstrukcí budov vyvolaných vlhkostí, jako je například pokles pevnosti, zvýšení hmotnosti, objemové změny, snížení termoizolačních vlastností či korozi.

Orientační ceník střech. Připravili jsme pro Vás orientační ceník střech. Všechny ceny jsou uvedeny jako. SKLADBY VHODNÉ PRO: rodinné domy, bytové domy a administrativní budovy. Bednění: dřevěné bednění (OSB deska nebo prkna tl.24mm).

Vzduchová neprůzvučnost . Plochá střecha ta je naše!

Dokážeme vytvořit jakoukoliv plochou střechu, ať už pro každodenní používání, či jenom perfektně zateplenou anebo zatravněnou. Základní obecně závazné požadavky při navrhování a provádění střech. DEKGLASS G2Skotvený, svařený.

Existuje celá řada konstrukčních variant plochých střešních plášťů. Střešní konstrukce jsou vystaveny mnoha druhům namáhání a podmínkou pro jejich bezproblémové fungování je zodpovědné zohlednění těchto vlivů při jejich návrhu. Když se řekne plochá střecha , vybaví se nám především paneláky a zatékání do interiéru bytů pod střechou. Celé toto souvrství je pak podepřeno nosnou konstrukcí, např.

Jedná se o konstrukci ploché střechy v místě atiky. Konstrukce atiky je vynesena pomocí dřevěných kolíkovaných nosníků. Sklon atiky je vytvořen pomocí dvou latí a OSB desky.

Tepelná izolace ploché střechy je na bázi EPS, která je položena na OSB desce v minimální tl. Nejprve se provede dřevěná. Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové, Články, ESTAV. Využití ploché střechy oproti šikmé má mnohá opodstatnění. Pro bezvadné fungování střechy by horní plášť měl mít alespoň minimální tepelný odpor, který odpovídá např.

V Persii byla nosnou konstrukcí ploché střechy dřevěná kulatina podepřená perskými kládami.

Jako vodotěsná krytina býval používán asfalt, který se těžil z Mrtvého moře (Bitumen Judaicum). V Americe byly použity ploché střechy na indiánských sídlech (tzv. pueblech). Ta jsou dodnes zachována v údolích řek Rio Grande . Obecná charakteristika V posledních letech se kzastřešenízejména nových vícebytových objektů a někdy i rodinných domů používají lehké ploché střechy s nosnou konstrukcí, kterou tvoří dřevěné krokve s dře- věným bedněním – a to buďjako lehké jednoplášťové ploché střechy , nebojako lehké větra- né dvouplášťové . Než začnete s realizací ploché střechy. Požadavky na navrhování plochých střech.

Bezpečnostní odvodnění pojistným přepadem (obr. ). Jednoplášťová střecha na betonové nosné konstrukci (obr. 1). Pokud uvažujete o zateplení ploché střechy neváhejte nás kontaktovat.