Druhy střech

Střecha je nedílnou součástí konstrukce každé budovy, která od pradávných dob chrání stavbu a její obyvatele proti nepřízni počasí. Každý živý tvor se snaží schovat před nevlídnými povětrnostními podmínkami a hledá si v takových situacích nějaké přístřeší. Jaké typy střech rozlišujeme?

Typy střechy se určují podle jejich tvaru, sklonu, počtu plášťů či funkce. Hlavní funkcí střechy je chránit prostor pod sebou před povětrnostními vlivy. V závislosti na jeho typu jsou na provedení střechy kladeny různé požadavky.

Střecha se skládá z nosné střešní konstrukce a střešního pláště. Jednoplášťová střecha je střešní konstrukce oddělující vnitřní prostředí od vnějšího jedním pláštěm. Plášť se skládá z několika druhů materiálu na sebe navzájem přiléhajících a plnících přesně vymezenou funkci.

Víceplášťová střecha je střešní konstrukce oddělující vnitřní prostředí od vnějšího dvěma a . Protože je na českém trhu téměř nepřeberný sortiment plechových krytin, pomůžeme Vám s orientací v této části materiálů pro střechy a možnostmi jejich montáže. Plechy se pro pokrývání střech používají velmi dlouhou dobu. Falcované krytiny z mědi jsou toho jasným důkazem na mnoha historických stavbách.

Základním typem je střecha pultová, kterou tvoří jedna nakloněná rovina.

Historicky jde o nejstarší konstrukci, která vznikla pouhým položením jakéhokoliv materiálu chránícího podstřeší na jednu zvýšenou a druhou sníženou podporu tak, aby byl zajištěn odvod vody. Snad právě pro tuto jednoduchost byla . Bydlete levně, kvalitně a ve vlastním. Na klíč v energetické skupině A a B. Výstavba je realizovaná v energetické třídě A (s alternativním zdrojem energie je dům zařazen do energetické třídy A, bez alternativního zdroje spadá do třídy B). Tyto domy, postavené ve vysoké . Každá střecha se skládá: 1. Z nosné střešní konstrukce.

Ze střešního pláště (z jednoho nebo z několika střešních plášťů, oddělených od sebe vzduchovými mezerami). Z doplňkových konstrukcí a prvků. V šesté kapitole probereme nastavení a vytváření několika druhů střech , ořezávání zdí a prvků střechou a drobné úpravy zdí a desek pro správné osazení oken ve schodišťovém prostoru při práci na projektu rozpracovaného rodinného domku RDp. Nosná střešní konstrukce je část střechy , která přenáší veškerá . Otázka: Základní typy šikmých střech. Odpověď: Střechy se dělí na ploché a šikmé.

Za plochou se označuje ta se sklonem do stupňů, šikmá má sklon až stupňů, strmá pak větší než stupňů. Jak důležitá je pro vás volba střešní krytiny při realizaci domu. Podle čeho se rozhodujete, necháváte rozhodnutí na projektantovi nebo architektovi, který Vám dům navrhuje a projektuje, nebo se rozhodujete dle zkušeností Vašeho okolí?

Tvar střechy silně ovlivní nejenom exteriérovou vizáž domu, ale také interiérové působení prostoru. Každé konstrukční řešení střechy má své výhody i nevýhody. Na následujícím obrázku je znázorněno šest základních druhů střech. Tato kniha Vám poradí nejenom se střechou. Mezi nejtypičtější střechy patří střecha sedlová.

Pultová střecha model Pultová střecha. Sedlová střecha model Sedlová střecha. Valbová střecha model Valbová střecha. Stanová střecha model Stanová střecha. Kombinace valbových střech nad . Střešní plášť je charakterizován jako část střechy bez nosné střešní konstrukce, chránící objekt před vnějšími vlivy a zabezpečující požadovaný stav vnitřního prostředí.

Naši zkušení pokrývači pokrývají veškeré střechy do úhle 90° a jakýchkoliv tvarů. Je jedno jestli vaše střecha je klasická, kulatá nebo zakřivená. Za dobu našeho podnikáni jsme se setkali s různými druhy střech a potřebami zákazníků, o našich zkušenostech a různorodosti staveb se můžete přesvědčit v našich referencích. Lze ji použít téměř na všechny druhy střech.

Je vhodná pro novostavby, renovace a sanace. Její působení na trhu je spojeno z dlouholetou tradicí a dlouholetou životností. Nabízí nepřeberné množství tvarů, barev a velikostí a proto je vhodná pro všechny architektonické styly. Nejzákladněji se střechy dělí na ploché a sklonité.

Druhy střech a vhodné krytiny. Sklonité pak mohou mít různé tvary. Pro výběr vhodné krytiny je důležité umístění objektu, místní regulativy, cena či estetické vyznění, rozhodujícím faktorem je pak sklon.