Elastek 40 special mineral technický list

Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství Vám poskytnou vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – specializovaného střediska Stavebnin DEK. Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií. GLASTEK SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu. Nosná vložka je polyesterová.

Charakteristika a použití.

Je určen pro hydroizolační souvrství střešních plášťů se zvýšenými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Pás je určený jako podkladní pás ve vícevrstvých hydroizolací střech. ELASTEK SPECIAL DEKOR.

Dále se používá jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační a tlakové vodě. Ve střešních pláštích je . MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY. Glastek STIKER , samolepící technický list , foto (pdf).

Glastek special Mineral technický list , foto (pdf). Naše odbornost je opřena o teoretické i praktické zkušenosti s realizací podlah v novostavbách a rekonstrukcích především rodinných domů. Na horním povrchu je opatřen jemným separačním posypem. Požadovaným výstupem je posouzení vlivu provedení izolací na cenu a technické parametry. Jsou méně choulostivé na poškození.

Viplanyl (pro fólie Fatrafol), závětrná lišta ,. Technické parametry materiálů. Horný povrch pásu je opatrený bridličným ochranným posypom, na spodnom. Podrobné informace k aplikaci PIR desek viz technické listy Kingspan Thermaroof . Ten se nanáší celoplošně kartáčem či válečkem dle technologického postupu uvedeného v technickém listu výrobku, nebo na jeho obalu. Elastodek special mineral. Tepelně- technické posouzení stávající skladby střechy.

Vstupní parametry výpočtu. Samolepící pás z SBS modifikovaného .