Expanzní vrstva

Pro hydroizolační vrstvu plochých střech (hlavní ani pojistnou) jsou rovněž nepoužitelné. Lze je použít jako vrstvu separační – pokud mají nenasákavou vložku, nebo jako podložku pod klempířské konstrukce. U plochých střech se používají pro vytvoření expanzní vrstvy – tzv.

Jde pouze o mikroventilaci – nikoliv o větrání střechy. Tato vrstva plní obvykle i funkci dilatační vrstvy. Filtrační vrstva: vrstva .

Lze nahradit sklonem nosné konstrukce. Stabilizační vrstva, spojovací vrstva, expanzní vrstva , ochranná vrstva . Krytina tvoří obvykle svrchní vrstvu střešního pláště. V principu může být dvojího typu: 1. Krytina skládaná, která chrání před vodou přesahy plošných prvků, úpravou jejich styků a potřebným spádem. Lze ji použít jen u šikmých a strmých střech.

Typickým reprezentantem jsou střešní tašky, šablony, čtverce a vlnité nebo . Nevětraná střecha: konstrukce střechy, v jejíž skladbě nejsou vzduchové vrstvy napojeny na vnější ovzduší, zpravidla se jedná o střechu jednoplášťovou. Odvětrávaná střecha: konstrukce střechy, v jejíž skladbě je tenká vzduchová vrstva ( expanzní vrstva , případně kanálky) řešena tak, aby bylo umožněno při teplotních .

Expanzní a dilatační vrstva PER Vvolně položená. Nosná konstrukce (na pravém ob – rázku) opatřená penetračním nátě- rem. U sklonu nad 3° lze přímo na. V některých případech může vhodně vybraný vícefunkční výrobek tvořit ve střešním plášti parozábranu i expanzní (mikroventilační) vrstvu.

Dříve se navrhovaly tyto střechy i jako jednoplášťové se systémem větracích kanálků. V následujícím textu jsou podrobněji uvedeny pouze nejčastěji navrhované skladby střech. JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY NEVĚTRANÉ. Jednoplášťová střecha nevětraná je střecha, v jejíž. Fotogalerie: Dobrý den, chci se zeptat jestli někdo máte zkušenost s touto skladbou střechy?

Děkuji za odpověď odpovědět na příspěvek . Lepení se provádí pomocí PUR lepidla (typu PUK) v pruzích, čímž je vytvořena expanzní vrstva. Asfaltový pás přesahuje EPS desku na dvou přilehlých stranách o min. Tento přesah umožňuje jednoduché spojení se sousedními dílci. Zpravidla se doporučuje použití pásu z oxidovaného asfaltu nebo . Při použití expanzní vrstvy dojde k rychlému rozptýlení vlhkosti pod hydroizolačním souvrstvím do plochy střechy, a tak k omezení lokál- ních tlakům vyvolaným díky objemo- vým změnám naakumulované vlhkos- ti na hydroizolační souvrství – obrázek.

Pokud ji expanzní systém neodvede, vzniká pod hyd- roizolací přetlak vodních par a následně by pak docházelo opět ke vzniku boulí na povrchu hydroizolace. Spádová vrstva má ve většině případů. Nová krytina se položí buď volně a zatíží se stabilizační (kačírkem) nebo .

Podkladní vrstva – vrstva, která vytváří vhodný podklad pro další vrstvu nebo vrstvy střešního pláště. Pozor, nejde o větrané střechy! Skladba vegetační střechy: 1. Hydroizolační vrstvy, 7. Ochrana proti prorůstání kořenů, 9.