Faktor difuzního odporu osb

Jakou hodnotu MI uvažovat u OSB sesky, která uzavírá vnější stranu nosné stěny, na kterou . U těchto skladeb plní OSB funkci takzvané parobrzdy, kde díky relativně vysokému difuznímu odporu propouští relativně malé množství vodních par. Patří sem například protipožární, akustické desky, desky s vysokým difuzním odporem a desky odolné proti vlhkosti. Deskové materiály se také dělí podle . Praha, zkoušky stupně hořlavosti, protokol č. Německý institut pro staveb.

Tato vrstva je z materiálu, který má pro představu hodnotu faktoru difuzního odporu μ někde mezi hodnotami 6až 9a nazýváme ji parozábrana. Za dostatečně neprůvzdušný materiál OSB lze na základě těchto zkušeností považovat desky o faktoru difúzního odporu. CE Prohlášení o vlastnostech”. Díky tomu nejsou v difúzně otevřených dřevostavbách, které jsou dnes obvyklé, nutné další vrstvy fólií.

Faktor difúzního odporu. Pro mnohé to nebude zdaleka nová informace, ale věděli jste, že difúzní odpor polystyrenu je nižší než difúzní odpor dřeva? Zabrání tedy transportu vlhkosti z . Z interiérové strany je použita tzv.

Difuzní odpor parozábran je velice variabilní, minimální hodnota µ=150.

Odvětrávaná vzduchová mezera. Neprůvzdušná difúzně otevřená folie. Ve vrchních vrstvách jsou orientovány podélným směrem, ve středové vrstvě jsou orientovány příčným směrem. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají . OSB desek je udáván hodnotou μ = 3až 450).

OSB , dřevotřískové desky, . Díky nalepení ALU folie na OSB s montáží zavěšeného SDK podhledu vznikne důležitá instalační a funkční vzduchová mezera. OSB nafoukaná izolace (Supafil Loft) tl. Jinými slovy, faktor difúzního odporu horních vrstev by měl nižší. Dobrý den, Prosím o potvrzení, nebo vyvrácení předpokladu, že deska OSB tl.

Krokve jsou zaklopeny prkny, na nich leží 1. GUTTAFOL, přes ní svislé kontralatě 25mm . OSB III DESKA 2x15mm PŘIPEVNĚNÁ K NOSNÝM PROFILŮ ZESPODU. Veličina, která vyjadřuje relativní schopnost látek propouštět difúzí vodní páry. Je poměrem schopnosti difúze daného materiálu se schopností difúze vzduchu. Pro vzduch je tedy faktor difuzního odporu 1. Podle některých autorů se doporučuje odborným odhadem snížit v tepelně technickém posouzení konstrukcí faktor difúzního odporu parotěsnící vrstvy až na jeho původní, deklarované hodnoty.

A faktor difuzního odporu μ = 10. Směrem k exteriéru musí být dále vrstvy řazeny tak, že faktor difúzního odporu v konstrukci tímto směrem klesá.

Desky OSB SUPERFINISH jsou .