Fasáda jak na to

Svépomocník Pavel staví jíž druhý rodinný dům. Fasáda utváří chrakter domu, je výtvarným prvkem, ale také musí mít určité technické vlastnosti. Proto bychom měli věnovat náležitou pozornost výběru materiálů i barev.

Připomeňme si možnosti volby. V následujícím článku se podíváme na dva nejčastější a nejběžnější způsoby .

Jednou z bezesporu nejexponovanějších částí domu je jeho vnější schránka. Důležité tedy je vybrat vhodnou fasádu , aby odolala všem možným rozmarům počasí a nemuseli jste se o její údržbu pravidelně starat. Spolu s odborníky poradíme, jak na to. Které materiály ideálně splní všechny vaše požadavky?

Předkládáme vám zjednodušeně postup při aplikaci provětrávané fasády. Oblíbené rčení „šaty dělají člověka“ je možné posunout k pravidlu: fasáda dělá dům. Cílem každého majitele domu bývá mít fasádu co nejhezčí, a to pokud možno co nejdéle. Základ tvoří příprava povrchu fasády pro natírání, pokračováním je výběr vhodné barvy a volba barevnosti, korunou pak .

Součástí každé stavby je fasáda. Plní mnoho nejrůznějších funkcí od estetické až po nejrůznější druhy ochrany domu před povětrnostními vlivy a také chrání dům před případným mechanickým poškozením. Jako vše, i fasáda má svou omezenou životnost, a tak vlivem jejího dlouholetého vystavení slunci, . V poslední době získalo dřevo při nejrůznějším použití na fasádách opět na významu, aby bylo u budov – privátních nebo veřejných – dosaženo individuálního vzhledu. Správné použití tohoto přírodního materiálu při tom vyžaduje odborné znalosti, které je nutno využít k zajištění co nejdelší životnosti stavebních dílů.

Provětrávaná fasáda je nejlepší zateplení obvodových stěn domu, pokud se použijí správné komponenty a postupy. Fasáda domu plní estetickou a ochrannou funkci. Zateplení fasády můžete provést prakticky dvěma způsoby. Napomáhá regulaci vlhkostních a tepelných poměrů domu i. Blížící se vyhlášení podmínek dotačního programu Nová zelená úsporám rozproudil mnoho debat ohledně zateplování.

Odborníci často diskutují o kvalitě zateplovacího systému. Ať už jsou argumenty jakékoli, jejich poznatky lze shrnout do tří základních bodů neboli oblastí, ve kterých majitelé nebo. Typické cihlové fasády máme spojeny spíše s historií nebo oblíbenými anglickými detektivkami. U nás se režné zdivo spojuje spíše s industriální architekturou, nebo – v případě rodinných domů – s „baťovskými“ domky.

Přesto i dnes může být zajímavou, a určitě originální alternativou povrchové úpravy . Fasáda tvoří venkovní plášť domu, který chrání objekt před srážkovou vodou, přispívá k tepelné pohodě a rovněž zvukově izoluje.

Zvolit správnou fasádu ale není jednoduché. Dáme přednost omítkovinám nebo obkladům? Montáž dřevěné fasády je pro truhláře, tesaře, nebo i zručného kutila vcelku jed- noduchá věc. Projekt by měl být postaven tak, aby byl rosný bod v místech, kde nemůže udělat škody – tedy.

Fasáda , jak už sám název napovídá, je tváří domu. Kromě estetického hlediska ale zastává také (a především) důležitou konstrukční funkci a do značné míry určuje kvalitu fungování celé budovy. V rubrice architektonické výzvy jsme se tentokrát zaměřili jak na klasické, tak i netradiční pojetí fasád.