Fatrafol teplota svařování

Dobrý den, při svařování jezírkové fólie Aquaplast 8je nutné dodržovat některé zásady, které jsou předpokladem bezvadné funkce hydroizolačního povlaku. Teplotní odolnost a svařovací teploty. Doporučené teploty svařování pro fólie na báz. Rekonstrukce střechy s pomocí materiálu Fatrafol – 12. Svařování pásů v ploše střechy.

Konečné pevnosti spojů je při spojování fólií horkým vzduchem dosaženo cca po hodině.

FATRAFOL – zkušební svar, izolace ploché střechy. Na svařování se používá leisterka (jsou na ní nastavitelné různé výkonostní stupně) nebo se dá v případě nutnosti použít i horkovzdušná pistole, která není nijak nastavitelná. Pokládání a spojování lze provádět za teplot nad 0 . Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo opným klínem přístroji s plynulou regulací teploty. Nastavení teploty a rychlosti svařování musí vycházet ze zkoušek provedených přímo v daných podmínkách na stavbě.

K provedení dokonalého spoje není nutné ošetření fólie v místě svaru žádnými . Spojování fólie: Spojování izolační fólie je nutné provádět svařováním horkým vzduchem nebo horkým klínem. Napajedla, tepelně izolační tuhé desky z.

Během nahřátí se oba svařované konce fólie v přesahu dostanou do plastického stavu. Pro hydroizolace staveb se nejčastěji používá fólie v tloušťce až mm. Jednotlivé pásy hydroizolace spojujte výhradně svařováním horkým vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně.

Hydroizolační PVC krytina Fatrafol je dodávána jako ucelený střešní systém testovaný výrobcem. Nekvalitně provedený svár = netěsnost (může být způsobeno špatně nastavenou teplotou nebo rychlosti svařování ) Proto se dělají odlupové zkoušky, které nám ukážou . V případě izolací proti tlakové vodě se doporučuje spoje provádět horkovzdušným svařováním. Spoje izolační fólie s prostorovými tva-.

TPO hydroizolační fólie (polyolefinové fólie) jsou odolné vůči ropným látkám, uhlovodíkům, proražení, nízkým teplotám , hnilobě a dalším vlivům. Charakteristika: – Vlajková loď včetně příslušenství pro svařování folií a plachet. TPO fólie se používají pro náročnější . Svářečka je vybavená regulátorem teploty 0°C-300°C – dvě kontrolky a dva vypínače. Způsob kotvení musí být pro konkrétní aplikace navržen tak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrovým změnám a sání větru.

Aplikační podmínky jsou limitovány teplotou prostředí, která by neměla klesnout pod °C, lépe °C, a přesáhnout °C. Podklady nesmí být vlhké ani. Určená k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech, mechanicky kotvených k podkladu.

Bez zátěžové vrstvy, ale i pro střechy přitížené. Aplikaci fólie lze provádět za teplot od -°C.

Díly fólie lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo topným klínem. Vlastnosti fólie Fatrafol P 918. Délka pásu je bm, jeho plocha je tedy m 2. Buďto si necháte udělat tenkou izolační fólii – například fatrafol.

Izolační fólie má větší pracnost z. Lepší je skelná vložka s modifikovaným asfaltem (lepší zpracovatelnost za nízkých teplot ). Jelikož mám střední index, a už mám. Nutno tedy použít k tomu určený pás, .