Fenolická pěna vlastnosti

Lze ji využít i pro zateplení plošných konstrukcí, stropů, střech. Aplikuje se nástřikem nebo litím. Jelikož pěna na povrchu ulpívá, přizpůsobí se i složitě tvarovaným povrchům.

Základní fyzikální vlastnosti : součinitel tepelné vodivosti λ = 0až 045 . Fenolická pěna Kooltherm od společnosti Kingspan Izolace je jednou z nejúčinnějších tepelných izolací na trhu.

Weber, Baumit, Caparol, Knauf,. Vlastnosti fenolické pěny. Pevnost v tlaku od 1kPa. Faktor difuzního odporu μ. Rozměrová stabilita hod.

C a RV (délka a šířka) ≤. Navíc splňuje také vysoké požadavky protipožární ochrany a výborně tlumí hluk. Důvodem je odlišné chování těchto materiálů z hlediska stavebně fyzikálních vlastností.

Nahrazením požárních pásů z minerální vlny v systémech ETICS s izolantem z EPS systémovými deskami z fenolické pěny se lze kombinaci dvou různorodých materiálů na fasádě a jejich komplikovanému spojování . Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Jádro desek tvoří tuhá fenolická pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. S ohledem na tuto vlastnost je výhodné použít materiál zejména pro tepelnou izolaci obvodových stěn budov, kde se klade důraz na nízkou potřebu tepla na vytápění (zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy).

Níže u nás můžete nakoupit desky z fenolické pěny za rozumnou cenu společně s dalšími systémovými materiály, které budete potřebovat. Porovnejte si izolační vlastnosti ostatních materiálů viz. Nabízíme Vám dva izolační fasádní materiály z fenolické pěny : Baumit resolution, Baumit XS0a Kooltherm K5. Zateplovací systém Baumit Resolution má téměř dvakrát vyšší izolační schopnosti než běžné zateplovací systémy z polystyrenu nebo minerální vlny. Používá se proto u budov s maximálními požadavky na tepelněizolační parametry obvodových konstrukcí, jako jsou pasivní a nízkoenergetické domy.

Izolace z pěnových plastových materiálů nabízí mnoho dobrých vlastností , ale mají také některé nevýhody. Desky z fenolické pěny mají skoro 2x lepší izolační vlastnosti než klasický bílý polystyrén. Deklarované vlastnosti viz tabulka č. Lepený ETICS s doplňkovým kotvením.

Kotevní prvky posouzené na odolnost proti vytržení z podkladu a protažení izolantem). Vedle výborné pevnosti a mechanické odolnosti splňuje i vysoké požadavky protipožární ochrany a výborně tlumí hluk. Deska o tloušťce mm dokáže . Ukažme si vlastnosti používaných tepelných izolací podrobněji.

Důležité vlastnosti izolačních materiálů jsou: Tepelně izolační. Fasádní systémy jsou součástí obvodového pláště a platí pro ně stejné požadavky na tepelnou izolaci viz bod 2. Tomu všemu je konec, když se kolem oken použije prefabrikované nadpraží a ostění s izolačním jádrem z fenolické pěny (RESOL). Výrobek má výborné tepelně izolační vlastnosti , hodně urychluje zateplovací práce na oknech. Základem celého systému je fenolická pěna.

Resol, známá pod obchodním názvem KoolTherm, která v současnosti nachází stále více . Určitou nevýhodou může být fakt, že většina montážních firem s použitím tohoto materiálu na fasádu nemá žádné zkušenosti. Fenolická pěna má nejen lepší tepelněizolační vlastnosti než polystyren, ale vykazuje i mnohem lepší reakci na oheň . Kontaktní zateplení fasády, ve zkratce ETICS, je nejčastěji používaný způsob zlepšení tepelněizolačních vlastností obvodových stěn. Přednáška Požární vlastnosti fenolických tepelněizolačních desek Kooltherm se zabývá využitím izolačního.