Geotextilie prohlášení o shodě

Dovozce: Gutta ČR-PRAHA spol. Dešťová voda – sběr, uchování a využití dešťové vody. Geotextilie Guttatex 300.

Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 1 z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahují harmonizované normy : Oznámený subjekt č. Osvědčení o shodě řízení výroby č.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle ustanovení zákona č. NETEX A PP 1UVLS, geoNETEX S 20. Tento dokument také od 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Textilie nedovolí zaplnění nopů zeminou. Prohlášení o shodě a CE . Takto vytvořená vrstva je schopna zadržet až litrů vody na ploše m2. Sanace vlhkého zdiva: Pro potřebu potlačení vzlínavé vlhkosti obvodového zdiva starších objektů jsou používány desky LINEAR, které jsou . Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.

Složení: 1 čistý polypropylen. Bílá nebo nazelenalá geotextilie z netkaného polyesteru. Používá se jako nezbytná separační, ochranná, případně filtrační vrstva pro nejrůznější typy stavebních konstrukcí.

Zde si můžete stáhnout certifikáty a prohlášení o shodě všech nabízených produktů naší firmou. Zamýšlené použití nebo zamýšlená. Tkané geotextilie PK-TEX jsou vyráběny speciálními tkacími postupy z polypropylénových, polyesterových či polyetylénových vláken. Jsou charakteristické přenosem vysokých tahových sil při nízkém prodloužení. Uvedení na trh – geotextilie.

Poté musí být výrobek označen CE a vydáno na něj prohlášení o vlastnostech. CE“ samo o sobě však ještě není zárukou, že výrobek také vykazuje . Výrobky jsou charakteristické vysokou pevností v tahu při současně malém prodloužení. Protokol o zkoušce pro střechy vystavené.

Certifikát geotextilie Arabeva (MB). Před uvedením stanoveného výrobku na trh musí být provedeno tzv. Dokladem je příslušný typ certifikátu, vydání prohlášení o shodě a . Postup prokazování shody geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných pro vozovky a asfaltové kryty 25. Systémy prokazování shody 25.

Značka CE a označení 26. Náš sortiment zahrnuje tkané i netkané geotextilie , výztužné geomříže, geokompozity, protierozní materiály, gabionové ekokoše i matrace, geobuňky, HDPE.

Příslušné certifikáty a prohlášení o shodě či jiné dokumenty k nabízeným materiálům získáte vyžádáním u obchodních zástupců (odkaz KONTAKT), nebo piště na . Tato norma platí pro geotextilii Fatratex 300. Tato geotextilie je posuzována podle normy. Ein Unternehmen der Dörken-.