Glastek 40 special mineral montážní návod

Pro nízkou tažnost je pás vhodný pro střechy s větším sklonem. Technologie provádění hydroizolace z pásu. Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány v . Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie.

Na horním povrchu je opatřen jemným separačním posypem.

V nakašírovaný, nesvařené spoje. ELASTEK SPECIAL III II. Montážní návod kolektiv pracovníků ATELIERU DEK. Svařitelné asfaltové pásy se používají v kombinaci s podkladním pásem typu V13.

Asfaltové pásy je vhodné pokládat na dřevěné bednění ve směru spádu střešní roviny, od hřebene směrem k okapu. MINERAL případně DEKGLASS G2S40. NÁVOD K POUŽITÍ kolektiv pracovníků ATELIERU DEK. Varianty, dimenze, příklady skladeb a.

Požadované povětrností podmínky pro montáž. S modifikovaný s kontrolou provedení před předáním povlaku vizuálně a jehlou nebo jiskrovou zkouškou. Podrobnosti stanovuje montážní návod.

Přesah nakašírovaného asfaltového pásu (V60S3 G200S4 TOP) se s pásem sousedního dílce spojuje svařením plamenem, pokud má tvořit. Pokyny pro návrh a zpracování asfaltových pásů jsou uvedeny v příručce Asfaltové pásy – montážní návod. Tepelněizolační vrstva je z desek DEKPIR TOP.

PIR) vypěněného mezi dvě vrstvy sendvičové . DEKPIR TOP 2 Nadkrokevní izolace je v současnosti nejlepší způsob zateplění střechy na trhu. Výběr hydroizolace, příprava podkladu, natavování, ochrana hydroizolace. TOP Nopová fólie drenážní BASIC d. DEKPLAN – montážní návod.

Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství . GLASTEK STICKER PLUS přilepený k podkladu. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Informace potřebné pro montáž hydroizolační fólie ALKORPLAN jsou zpracovány v montážních návodech pro jednotlivé druhy fólií.