Guttabit v 60 s 35 izolační pás

Lepenka IPA Guttabit VSje určená jako pás ve vícevrstvých hydroizolacích střech. Samostatně se používá v hydroizolačních povlacích, které nejsou namáhány tahovými silami. Dále se používá v kombinaci s pásy o velké pevnosti v tahu, nebo jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a gravitační vodě.

Alternativou tohoto hydroizolačního pásu je lepenka IPA Guttabit VSs vyšší gramáží pro vyšší odolnost proti mechanickému poškození. Při skladování musí být role chráněny před přímým .

Použití pásu VS- IPA je při izolaci spodní stavby – základů proti zemní vlhkosti a spodní vodě a při izolaci více vrstvých střech. Skladem může být pás IPA – typu VSod různých značek pod různým názvem Guttabit , Bitagit, Dekbit, Hydrobit. Charakteristika a oblast použití: Bitagit mineral je určený jako pás ve . Udělejte si přehled o cenách, přečtěte. Gutta Guttabit VSasfaltový pás 1xm – cena za 1m2. Nejčastěji používaný asfaltový pás ve stavebnictví jako izolace proti zemní vlhkosti a hydroizolacích.

Guttabit VSje vyroben z oxidovaného asfaltu, má perfektní hydroizolační vlastnosti, lze jej požít také samostatně v hydroizolačních povlacích, které nejsou namáhány tahovými silami. Také se používá v kombinaci s pásy o velké pevnosti v tahu, nebo jako izolace proti vodě a zemní vlhkosti.

Asfaltový pás Guttabit V. Pás DEKBIT VSlze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem ( např. DEKPRIMER) nebo na jiný hydroizolační pás z SBS modifikovaného nebo oxidovaného asfaltu. V přesazích se DEKBIT VSsvařuje plamenem. Dále je pás vhodný jako separaćní vrstva a doćasné izolaćní opatření šikmých střech s prodlouženou životností. GUTTABIT VS(typ Bitagit ). Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze . IZOLACE ASFALTOVÉ PÁSY.

Užívá se jako dočasné izolační opatření, separační nebo doplňková izolační vrstva. Stránky letáků zobrazujeme s přehlednými náhledy. V letácích a katalozích umíme fulltextově vyhledávat. Užívá se pro doplňkové hydroizolační funkce v konstrukcích budov.

Guttabit VSje hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu (lepenka IPA) s vložkou ze skleněné rohože a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Parabit V Sřadíme k podkladním izolačním pásům a pro své vlastnosti se hodí jeho použití především do méně náročného prostředí, kde nejsou kladeny. GLASTEK STANDARD MINERAL.

ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL. Varianty, dimenze, příklady skladeb a komplexní řešení detailů z hlediska ostatních vrstev a pohledu stavební fyziky naleznete v publikaci.

Pás je vyroben z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Lepenka IPA se samostatně používá jako hydroizolační povlaková krytina pro méně náročné stavby.