Heluz parapet

Pro snadné řešení konstrukčních detailů (rohy, ostění, parapety). Doplňkové cihly se používají pro snadné řešení konstrukčních detailů (rohy, ostění, parapet ) a svým použitím výrazně snižují pracnost provádění zdiva. Paletové štítky Prohlášení o vlastnostech Environmentální prohlášení o produktu Ostatní dokumenty Informační oznámení EET. Ceníky, Příručky, Prospekty, Návody. Výpočtové programy Knihovny pro CAD programy CAD . Parapet brání zatékání dešťové vody do zdiva, přestože vodící lišty rolety jsou zapuštěné pod omítku.

Barvy sjednocují tvář domu. Parapety nalakované do libovolné barvy RAL budou barevně ladit s dalšími fasádními prvky. Na jednoduché riešenie konštrukčných detailov (rohy, ostenie, parapety).

Doplnkové tehly sa používajú na jednoduché riešenie konštrukčných detailov ( rohy, ostenie, parapet ) a svojím použitím výrazne znižujú prácnosť budovania muriva. It can also be combined with wooden floors, for example. The arrangement of the pavers can be varie depending on the imagination of the customer. Brick pavers can also be used as a retro complement to the interior (brick parapets , shelf boards, etc.) . Do łatwego wykonywania szczegółów konstrukcyjnych (naroża, ościeżnice, parapety).

Bloczki uzupełniające są stosowane do łatwiejszego wykonywania szczegółów konstrukcyjnych (naroże, ościeżnica, parapet ), a dzięki ich zastosowaniu wyraźnie zmniejsza się pracochłonność wykonywania ścian.