Homologační štítek folie prodej

Homologační štítek s označením typu fólie určený pro nalepení na okno před instalací okenní autofólie. Dodáváme k objednaným autofóliím – objednejte. Maximální počet štítků pro objednání na 1m folie jsou 2. ATEST ŠTÍTEK SUNTEK (SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ – PRODEJ POUZE S FOLIÍ ). Fólie SunTek prošly zkušebnou silničních vozidel a vyhovují provozu na pozemních komunikacích a .

Všechny testované fólie SunTek, Solar Screen a Johnson p rošly zkušebnou silničních vozidel a vyhovují provozu na . Atesty a homologace pro námi nabízené folie ASWF, WINFOL a SunTek. Na čelní sklo se kromě zatemňovacích pásů nesmí instalovat žádná fólie. Každé okno opatřené autofólií musí být označeno homologačním štítkem s . Používáme homologované fólie značky SunTek.

Ke každé instalaci dokládáme potvrzení, osvědčení, atestované štítky určené na každé instalované sklo vozu s procentem propustnosti a. Takto prokazuje každá instalační nebo prodejní firma oprávnění k instalaci nebo prodeji těchto materiálů.

Folie na autoskla patří do kategorie autodoplňku a jsou kontrolovány Ministerstvím dopravy České republiky. Fólie musí být schváleny a označeny homologačním štítkem , ke kterému patří homologační kartička označená typem aplikované folie na autosklo, poznávací značkou vozidla, VIN kódem a dalšími údaji. Tímto prokazuje homologaci autofólií každá instalační nebo prodejní firma oprávněná k instalaci nebo prodeji těchto . Pokud je fólie nalepena na oknech zatmavených už z výroby, nemá homologační štítek smysl, protože výsledná propustnost nesplňuje předepsanou mez. Stačí si projít internetové inzeráty,.

Doporučujeme koupit si kapalinu na odstranění zbytkového lepidla, které po okenní fólii zůstane. Dobrý den,dle vyhlášky Ministerstva dopravy může okenní autofolie aplikovat pouze autorizovaná osoba s příslušným osvědčením. Pokud vás čeká dovolená za hranicemi České republiky, musíte před cestou zařídit spoustu věcí.

Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu . Jednou z nich je připravit na dlouhý výlet i vaše auto. Abychom vám ušetřili trochu času, zjistili jsme podrobnější informace o tom, jaké folie na autoskla jsou ve vybraných zemích EU povolené. Na přední boční skla se pak nesmí instalovat okenní fólie se světelnou propustností nižší než 70. Okenní autofólie – zatemňovací a bezpečnostní.

Kartičku nepotřebuje, policista ani STK nemají právo ji po něm chtít, je v podstatě jen pro jeho dobrý pocit a ukazuje ji při kontrole naprosto svobodně. Nicméně všechny folie instalové na voze musí být homologovány pro použítí na okna silničních vozidel. Tato homologace musí být označena na štítku , který musí být na každém okně s folií a to umístěn mezi folíi a okno.

Na štítku musí být uvedeno schvalovací číslo, typ folie a symbol V, který označuje použití pro boční a .