Hydroizolace proti tlakové vodě

MONTÁŽ ASFALTOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti. Rozdělení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolačních pásů. Proto je nezbytné v podmínkách tlakové vody do. Tradiční izolací proti vodě jsou asfaltové pásy.

Zemní izolace jsou určeny k zamezení pronikání vlhkosti z podloží do objektu, ovšem chrání i proti tlakové a stékající vodě.

Jsou také bariérou proti pronikání radonu a dalším plynům do stavby. Současně slouží i jako ochrana proti unikání vlhkosti z nádrží, . Fólie EKOTEN 9je vhodná pro izolaci proti vlhkosti, tlakové vodě a radonu. V tomto případě by se mohlo zdát, že nehrozí působení tlakové vody , a mohly bychom tedy místo hydroizolační vrstvy proti tlakové vodě provést hydroizolaci proti vodě prosakující horninovým prostředím.

Problém ale může nastat v případě poruchy, zanesení drenážního systému. V takovém případě může . Modifikované asfaltové pásy KVK PARABIT, a. Pohořelice Tlaková izolace spodní stavby VOLTEX vodorovná plocha Kaufland Olomouc Tlaková izolace Olomouc Kaufland DUAL SEAL Hala Ždírec LANA PEHD fólie , zemní vlhkoast . Zemní hydroizolace základů, izolace radonu a ostatních chemikálií.

Zemní izolace FATRAFOL je určena pro oboustranně zabudované, zpravidla jednovrstvé fóliové izolační povlaky u staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě tlakové , některým kapalinám a radonu. Z hlediska návrhu a realizace jsou náročnější podzemní stavby, které sice nejsou pod hladinou spodní vody, ale po deštích jsou určitý čas atakované dočasnou tlakovou vodou. Izolace základů fólie FATRAFOL se . Jsou další možností účinné hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a vodě. Jak se izoluje spodní stavba zemní, izolace , hydroizolační, fólie, asfaltové, pásy, pvc, fólie, kaučukové, fólie, Bez izolace spodní stavby nelze stavět. GLASTEK SPECIAL MINERAL se používá jako součást izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační i tlakové vodě (v kombinaci s jedním nebo dvěma dalšími pásy) a radonu.

Pás svými parametry odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby. Fatrafol – izolace základů. Zde klademe po dohodě s vyššími dodavateli a investory značný důraz na použité technologie. Používáme osvědčené materiály.

Technologie konzultujeme před započetím prací s dodavateli materiálu i autory projektové dokumentace. Návrh skladeb rozlišujeme dle funkce hydroizolace spodní stavby: proti tlakové vodě. Jako izolace se používají asfaltové pásy a to buď vyráběné z oxidovaného nebo modifikovaného asfaltu vyztužené nosnou vložkou. Ochranu proti tlakové vodě je však třeba přenechat odborníkům, protože izolace pod základy jsou prakticky nepřístupné a každá oprava stojí řádově více . Izolační systémy pro izolace proti zemní vlhkosti a proti tlakové vodě jsou různé, s odlišnými nároky na jejich vlastnosti. V případě izolace proti radonu jsou nároky na ochranu staveb také jiné.

Kvalitativní požadavky na hydroizolaci jsou nejvyšší v případě zakládání pod hladinou spodní vody, kde je nepropustné podloží.