Hydroizolace základů

Hrubá stavba, její základy jsou realizovány pod úrovní terénu a tím jsou vystaveny vlivům okolního terénu. Je tedy důležité a jasné, že než přijde na řadu hydroizolace základů je nutné prozkoumat terén ve kterém budou základy realizovány a je třeba k tomuto přizpůsobit celé základy domu tak, aby hydroizolace základů. Postup hydroizolace základů. Téma tohoto článku je hydroizolace základové desky svépomocí, nebo betonové vyrovnávací vrstvy nad základovými pásy.

Dozvíte se, jak postupovat při pokládání spodní hydroizolace Vašeho domu.

O problematice stavby domu jsme napsali knihu na základě praktických zkušeností. JAK POSTUPOVAT: při hydro-izolování betonového základu. Sortiment hydroizolačních materiálů – oxidované a modifikované hydroizolační pásy. U novostavby je to vcelku jasné – u základů je kvalitní hydroizolace standardem a jejím účelem je chránit stavbu nejen proti zemní vlhkosti a tlakové vodě, ale také například proti radonu. Co ale se starou chalupou či chatou, která má základy proti vlhkosti izolované jen nedostatečně nebo případně vůbec?

Hydroizolace základů domu je jednou z nejdůležitějších fází stavby či rekonstrukce, kterou není radno podceňovat. V případě, že jsou základy domu špatně zaizolovány, postupem času může dojít k vlhnutí zdí a vzniku plísní.

Hydroizolační systémy Chytrá pěna zajišťují dokonalou izolací základové desky i svislých . Odizolování stavby ( základy se základovou deskou) patří k nejproblematičtější úkonům prováděných na stavbách. Izolace z asfaltových pásů. Tradičním materiálem na provádění se dříve používaly pásové izolace.

Voda, případně zvýšená vlhkost je pro všechny stavby velkým strašákem. Proto, aby stavba netrpěla jejich vlivem, je potřeba provést kvalitní hydroizolaci spodní stavby. Vlhkost v konstrukci a její následné projevy mohou být zdraví škodlivé. Kvalita materiálů se projeví po letech. V budoucnu je v plánu obložit i zdi polystyrénem, nicméně to je otázka 1-let.

Asi nejideálnější způsob izolace proti vodě a mrazu je sokl oklepat, nahrubo . Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba KRESSIDA s. Building Guide – injektáže, sanace, izolace, bs HYDROIZOLACE ZDIVA,. Aby se zabránilo vlhkosti, je nutná izolace základů , která zajistí u každého domu suché prostředí. Obraťte se na nás, s izolací máme bohaté zkušenosti.

Naší další aplikační doménou je hydroizolace spodních staveb.

Zde klademe po dohodě s vyššími dodavateli a investory značný důraz na použité technologie. Používáme osvědčené materiály. Technologie konzultujeme před započetím prací s dodavateli materiálu i autory projektové . Stavíte dům a chcete ho ochránit před vodou, radonem a prorůstajícími 021.

Svěřte nám hydroizolaci základů. Na základovou desku položíme hydroizolační fólii na bázi PVC, která má vynikající vlastnosti. Zabraňte pronikání vlhkosti a vody účinnou izolací spodních staveb.

Zabrání pronikání zemní vlhkosti a tlakové vodě. Dodáme vám materiál z výrobkové řady ELBEsecur pro izolace .