Hydroizolácia základov

Preto dbajte na výber a použitie vhodných hydroizolačných materiálov, a neskrývajte pod svojou stavbou časovanú bombu s názvom voda. Nezabúdajme, že voda steká do zeme a pri . Zemná vlhkosť – Tlaková voda – Stekajúca voda. STARŠIE rodinné DOMY sa pri výstavbe neizolovali, lebo sa nevedelo, že dom je potrebné IZOLOVAŤ OD ZÁKLADOV. Po dažďoch alebo pri zvýšení hladiny spodných.

Rovnako však na základy stavby vplývajú aj odpadové vody či zložky pôdy rozpustené vo vode.

Na ochranu nového, respektíve rekonštruovaného stavebného objektu proti vode a prieniku vlhkosti do vnútra stavebného objektu treba použiť vhodnú hydroizoláciu. Bezpečný systém základov 1. Na hydroizoláciu základov sa používajú najlacnejšie asfaltové pasy, bez znalosti ich vlastnosti, druhu a určenia ich použitia. Pokiaľ chceme žiť komfortne, musíme chrániť náš dom už od základov. Ak sa chceme vyhnúť vlhkosti a zatekaniu, je potrebné použiť hydroizoláciu na základy.

Stena, ktorá vlhne je miestom pre vznik . Na jeseň by som rád dokončil zateplenie základov ako je uvedené na obrázku. Otázka znie: je potrebné asfaltové pásy natavovať aj na debniace tvárnice, alebo HI nie je potrebná a môžem priamo lepiť tepelnú izoláciu na debniace tvárnice.

Dom nie je podpivničený, spodná voda je v hĺbke cca. Faktory, ktoré spôsobujú tieto problémy súvisia s konkrétnym miestnymi podmienkami. ISOMAT vyvinul špecifické systémové riešenia pre všetky hydroizolačné . Máte problém so zemnou vlhkosťou?

Pozrite sa ako správne aplikovať systém pre vytvorenie hydroizolácie. Pozor na správny odhad hydrofyzikálneho namáhania. Miera hydrofyzikálneho namáhania je jedným z najdôležitejších kritérií pri návrhu vhodnej hydroizolácie spodnej stavby. Cieľom hydroizolácie základov je zabrániť nežiaducemu prenikaniu podpovrchovej vody do konštrukcie rodinného domu, a tiež do jeho podzemných častí, pivníc a suterénov.

Pokiaľ je hydroizolácia stavby správne navrhnutá a kvalitne zrealizovaná, stáva sa dokonale nepriepustnou pre vodu. Kto by chcel mať vodu v pivnici? Ak nie vy, izolujte vašu stavbu s Mapei.

S našimi hydroizolačnými produktmi to stačí spraviť raz a poriadne! Nepríjemnému scenáru zabráni odborne navrhnutá a kvalitne zrealizovaná hydroizolácia. Vzhľadom na veľkosť stavby je to pomerne tenká ale súvislá vrstva , ktorá sa lepí alebo natiera na základovú dosku, vrátane pätky základov. Aj na členitom pozemku, ktorého súčasťou je potok a svah, môže vyrásť bungalov. Ako zdravý a bezpečný domov, bez problémov s presakovaním vody do pivnice.

Vyskúšala si to rodina Pajtinkovcov z obce Opatová nad Váhom ( Trenčín). V prípade, že sú základy domu zle zaizolované, postupom času môže dôjsť k vlhnutiu múrov a vzniku plesní.

Hydroizolácie , injektáže a sanácie vlhkých múrov od profesionálov zo Saninjekt. Hydroizolačné systémy Chytrá pena zaisťujú dokonalú izoláciu základovej dosky aj zvislých . Zabezpečuje, že na stavbu nebude mať vplyv spodná vlhkosť od zeme. Mokré a vlhké suterénne priestory a základy nemôžu byť plne využívané a môžu ohroziť stabilitu a celistvosť budovy. Ako ju vykonať svojpomocne ? Ponúkame rôzne spôsoby trvalej izolácie suterénov a základov s použitím tenkovrstvových tmelov na báze modifikovaných polymérov, minerálnych tesniacich suspenzií alebo studenej samolepiacej . Izolácia základov polyuretánovou penou.

Pri stavbe domu alebo akejkoľvek budovy vždy začíname vybudovaním základov. Základy majú vždy priamy kontakt so zemou, ktorá je trvalo vystavená pôsobeniu vlhkosti a vody. Vlhkosť môže ohroziť základy a spôsobiť veľké materiálne škody, oslabuje ich pevnosť, čo v .