Intergram sazebník

Sazebníky pro uživatele. ZPŮSOB URČENÍ ODMĚN za užití snímků při veřejných produkcích ( sazebník ) platný pro r. Uživatelem výkonů a záznamů jejich sdělováním veřejnosti jsou ty právnické nebo fyzické osoby, které při provozování své činnosti šíří výkony a záznamy veřejnosti, tj. Stanovené odměny pro výkonné umělce a výrobce za užití zvukových záznamů ve vysílání a ) terestrická rádia. Odměna je stanovena jako procentní podíl z veškerých příjmů souvisejících s vysíláním rozhlasové stanice snížených o odečitatelnou položku ( OP).

INTERGRAM , OAZA a OOA-S.

Veškeréprodukce,kdeuži záznamůadělsloužíjakokulisaanenívybíránovstupné(např.restaurace, restauracebezobsluhy(fastfood) . Popiszpůsobuuži výpočetodměn. Intergram je nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Tento sazebník stanoví návrh výše odměn nebo způsob jejich určení za udělení licence k užití hudebních a jiných autorských děl případně výkonů výkonných. Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově- obrazových záznamů, o. SAZEBNÍK – Reprodukovaná hudba od 1. Kč z toho Dilia: 16Kč.

Poplatky za hudbu nekončí jen u OSA.

Budete muset platit i Intergramu. A ano, i Intergram zvažuje od příštího roku zdražit, zatím ale nemá jasno o kolik. Rozhodnuto není nic, sazebníky musí projednat výbor Intergramu a vrcholný orgán, tedy valná hromada,“ říká Jan Simon, ředitel Intergramu. AHR ČR plně podporuje postoj některých starostů k sazebníkům OSA.

OSA a Intergram spolu s dalšími kolektivními správci překračují autorský zákon. Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá a podporuje postoj starostů, . Zákaznické centrum OSA by v brzké době mělo vytvořit svou vlastní webovou stránku, na které bude k dispozici i úhrnný sazebník za všechny . OSA) podnikatelům často komplikují život. O čem se mluví – Dopady novelizace, sazebník OSA hosté: Zdeněk Harvánek ( DILIA), Věra Popelková ( Intergram ), Luboš Andršt (OSA) moderuje Ingeborg Radok. Sedláček uvedl, že OSA od počátku roku stanovila nový sazebník poplatků, který v některých případech zvyšuje sazby až o procent.

Novela autorského zákona. Naproti tomu společnost Intergram podle něj poplatky zvýšila jen v nastaveném limitu a také zjednodušila sazebníky. Od tohoto data stačí uzavřít pouze jednu licenční mlouvu, a to prostřednictvím OSA za všechny výše . Vrchního soudu v Praze z 26.