Izolace proti radonu střední riziko

Celé rozhodování velmi ztěžuje to, že v baráku bude rekuperace. Což je prý nejlepší aktivní ochrana proti radonu. V daném případě se nevyžaduje, ale také současně nezakazuje speciální opatření proti pronikání radonu. Dostatečnou ochranou objektu je kvalitou standardní hydroizolace navržená podle hydrofyzikálního namáhání spodní stavby objektu.

Pokud hledáme cenově dostupné řešení pro základovou desku, pak volbou je jednovrstvé řešení, tj.

PARABIT G Snebo SKLOBIT Mineral, který má dostatečnou pevnost, nedá se ručně roztrhnout, i odolnost proti prostupu radonu pro střední riziko má dostatečnou. Které stavby je nutno chránit proti radonu. O nutnosti a způsobu ochrany konkrétního stavebního objektu proti radonu z podloží rozhoduje jednak charakter tohoto objektu a jednak radonové riziko podloží.

Proti radonu musí být chráněny objekty s tzv. Ochrana staveb proti radonu. SN rozděluje typy radonového rizika podle kterého se určuje způsob ochrany budov. Střední radonové riziko.

Radonový index pozemku střední “ kdy se aplikují běžné pevné asfaltové hydroizolační pásy, postačí jednovrstvá hydroizolace , musí ale být ověřen výskyt radonu s vystavením atestu.

Proto většina stavebníků aplikuje raději asfaltový pás protiradonový jako druhou vrstvu a tím není třeba řešit další atest a . Pás DEKBIT AL Slze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např. DEKPRIMER) nebo na . Ahoj, my střední radonové riziko. Ale nízké riziko nevyžaduje žádnou speciální ochranu, stačí každá běžná hydroizolace po celé ploše. Připomeňme si, že asfaltové pásy s nedostatečně pevnou nosnou vložkou použité v jedné vrstvě znamenají u stavby s výskytem radonu obrovské riziko.

Přetržený nebo mechanicky poškozený asfaltový pás, v oblasti poruchy hydroizolace , budovu nechrání ani proti vodě a ani proti radonu. Při vysokém a středním. Pro hydroizolaci RD (bungalov), nepodsklepeného bych chtěl použít Váš výrobek SKLODEK standard mineral v jedné vrstvě. Pod základovou desku jsem v podélném směru domu umístil drenážní trubky pr. Protiradonová izolace zajištěná fólií PENEFOL 8odolá radonu do středního rizika.

Na pozemku s vysokým radonovým rizikem lze navrhnout jako jedinou ochranu proti radonu protiradonovou izolaci v případě, že koncentrace radonu v podloží . Z něj se různými netěsnostmi, trhlinami, šachtami nebo absencí izolace proti radonu může dostávat radon do objektu. Radonový index stavebního pozemku může být nízký, střední nebo vysoký, podle toho, jaká je propustnost zeminy a koncentrace radonu v podloží. V této kategorii rizika se tedy nevyžaduje žádné speciální opatření.

Aby se riziko tohoto onemocnění snížilo na přijatelnou míru, omezuje atomový zákon č. Za dostatečné protiradonové izolace na středním.

NA OCHRANU PROTI RADONU SE VYPLATÍ NEZAPOMENOUT! Dostatečnou ochranu domu zajišťuje běžná izolace proti vodě a vlhkosti nejčastěji v podobě asfaltových pásů nebo plastových fólií se svařenými spoji a utěsněnými . V případě středního rizika je dostatečným protiradonovým opatřením provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu se zeminou s protiradonovou izolací (viz. dále),. Stejně tak je možné jako jediné opatření proti radonu použít fólii pro vysoké radonové riziko , pokud koncentrace radonu v podloží nepřesahuje dvojnásobek . Zemní izolace – Okruhy dotazů – 10.

Potřebuji kvalitní hydroizolační a protiradonové opatření ( střední radon ) přízemních podlach. Kontrola úrovně koncentrace radonu v dokončeném domě. Parametry ovlivňující volbu protiradonového opatření.

Zásady ochrany jednotlivých typů staveb.