Izolace spodní stavby – skladby a detaily

KUTNAR – Izolace spodní stavby. Hydroizolační vrstva z PVC-P fólií. Použitelnost – dovolené zatížení povlaků. Josefem Strouhalem, DiS. Tokarem v Atelieru stavebních izolací.

Podrobné informace o navrhování a provádění drenáží naleznete v čísle. Pokládka drenážního potrubí. Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou . Tato publikace je určena pro dimenzování a navrhování hydroizolačních konstrukcí s povlakovou vrstvou.

Skladba železobetonové podlahy . Vnější roh se zesílením. Variata ukončení u terénu . Vodotěsné izolace vyrobené ve výrobním závodě KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.

Základním podkladem pro návrh a provádění hydroizolací spodní stavby je průzkum prostředí, do kterého . Konstrukce pozemních staveb I. ISBN Izolace spodní stavby. ELASTEK SPECIAL MINERAL je podrobně popsána v příručce STAVEBNINY. Obecné principy jsou zde aplikovány na konstrukční, materiálové a technologické řešení hydroizolace spodní stavby s využitím zkušeností pracovníků ATELIERU DEK.

DEK ASFALTOVÉ PÁSY Montážní návod. ResearchGate, the professional network for scientists. Contributor, Jiří Tokar. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Pro případ prostupující výztuže lze využít stejný princip s tím, že odpadá použití chráničky.

Pevnou přírubu v detailu prostupující výztuže tvoří nerezový plech, na který je z obou stran navařena výztuž, tak aby došlo ke statickému . A) VODOROVNÁ SKLADBA SOUVRSTVÍ. IZOLACE PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI,. B) SVISLÝ PROSTUP KONSTRUKCÍ.

Problém při použití profilované (nopové) fólie ve skladbách spodních staveb nastává v případě mechanického namáhání konstrukce, které působí skrze prvek skladby s vyšší mechanickou odolností (profilovaná fólie) na prvek s odolností nižší (hydroizolační vrstva). V současné době jsou hydroizolační .

CZ_podklady_pro_projektovani_navod. Pro hydroizolace spodní stavby lze použít PE fólii PENEFOL českého výrobce. Správný návrh je dán zejména vhodnou volbou lokality stavby , volbou materiálu a tloušťky izolačních materiálů a návrhem řešení detailů.

Zatékání do spodní stavby.