Izolace střechy mezi krokvemi

Zateplení mezi a pod krokvemi. Spoje, napojení, detaily. Klasickým způsobem zateplení dvoupláštové střechy je kladení izolace ve dvou vrstvách – nejprve mezi krokve a pak pod krokve, čímž výrazně omezíme vliv. Pro střešní krokve o velikosti 120×1mm a osové vzdálenosti á 9mm je min.

Mezi krokve a pod krokve.

Izolaci klademe ve dvou vrstvách. Při zateplování nad krokvemi . Ani klasické způsoby zateplení se však nevyhnuly přísným předpisům, a proto kromě systému zateplení mezi a pod krokvemi se stále více setkáváme i se. Nejběžnější způsob zateplení podkroví šikmé střechy je mezi a pod krokvemi.

Aby byly splněny požadavky na tepelněizolační vlastnosti konstrukce, izolace se . Pro šikmé střechy to představuje zvýšení tloušťek teplených izolací nebo volbu tepelných izolací , které lépe (více) izolují. Pokud máme stávající tepelnou izolaci ze skla nebo čediče mezi krokvemi (na plnou výšku krokví), pak můžeme zvýšit její tloušťku přidáním pod krokve .

Následující tloušťky jsou založeny na orientačních výpočtech. Nechte si spočítat přesné hodnoty pro Vaši konkrétní stavbu. Popište nám ve formuláři podrobně svou konstrukci a my Vám zašleme přesné hodnoty. A) Střecha energeticky mimořádně úsporná. Zkontrolujte správné napojení fólie na přiléhající a prostupující prvky, jako jsou např.

Skelná izolace Unifit se vkládá ve třech vrstvách: mezi krokve na . Pokud jednotlivé pásy hydroizolační fólie nejsou vzduchotěsně slepené, slepte je dodatečně zdola pomocí LDS těsnících pásků. Před montáží izolace mezi krokve pomocí odřezků minerální izolace Unifit vyplňte dutinu za . Odpověď: parozábrana musí být vložena vždy jako první vrstva skladby zateplení šikmé střechy směrem od záklopu interiéru směrem ven, viz obrázek průřez zateplení šikmé střechy mezi krokvemi a pod krokvemi. Což znamená, že pokud máme vloženou tepelnou izolaci mezi krokvemi a pod krokvemi, tak . Postup při řešení zateplení šikmé střechy mezi krokvemi zjednodušeně v bodech. Mezi krokve můžeme použít tyto druhy tepelné izolace uřízneme desku dle požadovaného . Dříve se izolovalo pouze mezi krokve. V současné době však tento druh zateplení nestačí a začalo se v kombinaci mezikrokevní používat také pod krokvemi.

Kombinací obou tlouštěk izolace pak lze docílit požadované kvality komfortu zatepleného prostoru.

Výhodou takto provedené kombinované izolace je výrazné . Jak zateplit střechu mezi a pod krokvemi ? Střecha představuje ihned po fasádě zásadní zdroj úniků tepla z domu. Její izolaci je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Při výběru tepelné izolace. Další izolaci je možné přidat ještě pod krokve mezi přídavné profily. V tomto případě se vkládají izolační desky z kamenné vlny mezi krokve.

Způsoby izolace šikmé střechy mezi krokvemi. Pokud uvažujete o půdní vestavbě či nástavbě, je „bytelné“ zateplení šikmé střechy naprostou podmínkou. Otázkou tedy není, zda zateplit či nikoli, ale jak: mezi krokve , či nad krokve? Vsazení tepelné izolace do konstrukce krovu má výhodu zejména při rekonstrukci . Nejčastěji se tepelná izolace osazuje do prostoru mezi krokve.

S uvažováním jejich vlivu jakožto tepelného mostu se směle dostáváme k . Použití izolací ROCKWOOL z kamenné vlny = zajištění tepelné a akustické pohody a zároveň vytvoření požárně bezpečného prostředí. Pro vstup do střešní konstrukce stačí odtržení jednoho prkna a .