Izolační pásy

Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. TUBEX tepelně izolační pás,rh:spur. Dodáváme materiály pro hydroizolace střech a staveb, hydroizolace základů, podlah, proti zemní vlhkosti, proti vodě, radonu, tepelné a zvukové izolace.

V naší nabídce najdete modifikované asfaltové izolační pásy , podkladní asfaltové pásy a parotěsné zábrany, samolepící izolační pásy , asfaltové pásy na střechu a další . Přečtěte si více informací.

C pro pomocné účely – separační pás např. Gutta Oxidovaný pás typ R. Pás je možné použít i proti zemní vlhkosti, ale v kombinaci s nátěry horkým asfaltem. Lepenky nejsou úplně klasické hydroizolační pásy. Slouží pouze jako provizorní ( dočasná) hydroizolace méně namáhaných objektů, jako jsou dřevníky, boudy na nářadí, přístřešky pro zvěř.

Hydroizolační lepenky se používají v konstrukcích střech a spodní stavbě jako ochranná nebo separační vrstva. Jsou také využívány pro utěsnění úzkých prostor kolem oken a dveří.

Izolační pásy z ovčí vlny se používají především pro utěsnění spár srubů a roubenek. Základní druhy asfaltových hydroizolačních pásů pro stavební účely jsou: modifikované asfaltové pásy a oxidované asfaltové pásy. Modifikované asfaltové pásy jsou osazeny nosnou vložkou a asfaltovou hmotou, která je . Ukazuje, kde se pohybují skutečné hodnoty tepelně technických parametrů asfaltových izolačních pásů, které se používají pro izolaci betonových mostovek v České republice. Opět se tedy nejedná o porovnání, zda daný . Tento příspěvek ukazuje, kde se pohybují hodnoty vybraných parametrů AIP, které se používají pro izolaci betonových mostovek v České republice.

Těsnicí hmoty a izolační pásy. Dvousložková elastická hydroizolace pod obklady a dlažbu. Jednosložková elastická těsnicí hmota pod keramické obklady a dlažbu v interiéru.

Nejpoužívanější vodotěsnou izolací plochých střech jsou stále hydroizolační asfaltové pásy. Tyto izolační materiály na bázi asfaltu odolávají agresivním vodám, kyselým dešťům apod. Výrobky se vyznačují dobrou zpracovatelností, nižší elasticitou a plasticitou a velmi příznivou cenou.

Používají se převážně jako vodotěsné izolace méně náročných. Speciální samolepící izolační pásy SELFTENE Teraso určený pro jednovrstvou pokládku na rekonstrukce a stavby balkónů a teras: Na samolepící pás můžeme přímo pokládat dlažbu do lepidla bez použití vyrovnacího betonového potěru. Výrobek: Multifunkční samolepící izolační pás pro přímou pokládku dlažby pro .

Asfaltové hydroizolační pásy pro izolace plochých střech.