Jílová břidlice

Jílové minerály představují zejména illit a kaolinit. V případě, že hornina obsahuje větší množství příměsi písku, označuje se jako písčitá břidlice. Pokud obsahuje zvýšený obsah kalcitu, je to vápnitá břidlice.

Jako jílovou břidlici označujeme částečně zpevněný pelitický sediment, který obsahuje vysoký podíl částic o velikosti pod 0mm, většinou reprezentované jílovými minerály. Poloha jílových břidlic v pískovci. Lokalita Pustevny, flyšový komplex godulského souvrství slezské jednotky karpatského .

Lokalita Olšany, moravskoslezské svrchní paleozoikum ( drahanský kulm) . Lokalita Dobříš, štěchovické skupina barrandienského proterozoika. Lokalita Stará Ves u Bílovce, moravskoslezské svrchní paleozoikum. Jílovité břidlice jsou nejvíce diageneticky zpevněné, většinou dokonale vrstevnaté (mohou být i druhotně zbřidličnatělé) pelitické sedimenty.

Tmavošedá barva břidlic je způsobena přítomností uhelného nebo grafitového . Destičkovitý až tenkolupenný rozpad bývá vyvolán především navětráním. Střední člen řady jíl – jílovec – jílová břidlice – fylitická břidlice – fylit. Kamenečná břidlice – je původní kyzová břidlice , ve které se pyrit rozložil a změnil v sírany.

Obsahují někdy příměs Ni, U, Au a Ag.

Jílovec – na rozdíl od břidlice nemá vrstevnatou stavbu. Má vcelku stejné vlastnosti jako jílovitá břidlice. Vznik: Jílovité břidlice vznikly z rozrušených hornin přemístěním a . Podívejte se též na krabičku. Stáří: Ordovician, Kralovodvor Fm.

Naleziště: Lucperk Hillside, Levín , . PRACHOVEC – PRACHOVITÁ BŘIDLICE. Jíly jsou nezpevněné jílové sedimenty. Podle způsobu vzniku je lze rozdělit na reziduální jíly (tzv. jílová rezidua) a na přemístěné jíly, které se podle místa uložení zpravidla dělí na deluviální, proluviální, říční, jezerní, ledovcové, glaciofluviální a mořské.

Jdi na obsah Jdi na menu. Břidlice ▻ usazená hornina složená hlavně z jílu a siltu (prachu), břidličnatě dělitelná, tj. Velikost zrna v mm, Nezpevněná hornina, Zpevněná hornina.

Přírodní jílová břidlice vás okouzlí a získá modrošedou tóninou barvy, pestrostí přírodního i leštěného povrchu a všestranným využitím. Prachovec, Prachová břidlice. Jíl, Jílovec jezerní sedimenty šedivé, červené,. Jílová břidlice šedočerná, nazelenalá, vrstevnatá hlubokomořská usazenina měkká hornina, snadno rozbředne. Slínovec, Opuka slínovec s písčitou příměsí.

Výchozí hornina: jílová břidlice (nízký stupeň přeměny).

Složení: křemen, živec, slída, chlorit. Výskyt: Plzeňsko, Železnobrodsko,. Použití: pokrývačské břidlice, obklady, přísada při výrobě izolačních hmot a keramiky .