Kabelový žlab tk3

Výroba betonového zboží. Tieto káblové žľaby sa predovšetkým používajú na miestach, kde je málo priestoru alebo tam, kde sa má ukladať len malé množstvo káblov. VÝHODY falc na spodnej hrane betónového krytu zabezpečuje stabilnejšie spojenie žľabu a krytu obojstranne . Katalog betonových výrobků ŽPSV a. Technické podmínky dodací. Označenie, TK 1ž, TK 2ž.

Kabelové žlaby, poklopy a krycí desky . Rozmery (cm) LxBxH, 500x169x14 500x229x190. Vnútorný rozmer žľabu, 108×10 148×150 . Betónový žlab na vodu 30x63xcm. TKvýkop, lože uložení kabelu, obsyp z ŠP, hutnění, m, 16. TKs poklopom, ks, 35 0. Upozornenie : 11 Tento rozpočet neobsahuje práce a dodávky, potrebné na štandardné vybavenie trafostanice ,. Celistvá chránička plast.

D11lanko,ucpávky Balí. EPD : pro uložení podzemních kabelů NET-CONNECT a T-. Stranové přeložení kabelu NN – výkop, lože, výstražná fólie, stranové přeložení a zához odečteno z EPD : stranová přeložka podzemního kabelu NN v . TK, výkop, lože, uložení kabelu, obsyp z ŠP, hutnění. TELEVIZNÍ KABELOVÝ ROZVOD. LAB S KÓTOU MŘÍŽE A ODTOKU.

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – NEŘEŠÍ TATO PO. TK,výkop,lože,uložení kabelu,obsyp z ŠP,hutnění m. Zemní práce při montážích. Marker,uložení,výkop,lože, obsyp z ŠP,hutnění. Nastane-li při realizaci díla změna provedení oproti rozpočtu, bude tato do 14-ti dnů od objednatelem předaného, vyjasněného technického řešení zhotovitelem oceněna a předložena ke schválení objednateli.

Objednatel je povinen se k této zhotovitelem oceněné změně . Levný Žlaby Do Betonu Betonové žlaby.