Klempířské normy

Orientační cena: 5Kč. Formát PDF: CPDF – Character PDF ( norma je plnotextová). Norma stanovuje zásady pro volbu, navrhování a použití klempířských konstrukcí.

Předpokládá se , že zásady pro výrobu a montáž klempířských konstrukcí budou publikovány v profesních pravidlech. Spojování klempířských prvků.

Svařování – můžeme spojovat jen výrobky z ocele a černého ocelového plechu. Pro svařování platí technické normy. Všechny spoje musí být provedeny vodotěsně a podle směru toku vody, pokud příslušnými normami není určeno jinak. Přeložení – používá se jen při sklonech větších než.

Klempířské práce stavební. SN EN 51 Prefabrikované příslušenství pro . Nejvhodnějšími materiály pro klempířské práce jsou dle normy měď, titanzinek, hliník, ocelový pozinkovaný plech, nerezavějící ocel, olověné plechy. Pozinkované plechy dodávají výrobci v mnoha povrchových úpravách které zamezují korozi ocelového plechu.

Pokud chceme některé z těchto materiálů . Nabízíme Vám kompletní sortiment technických norem ČSN – platných i přehled již neplatných s uvedením jejich případných náhrad. Potřebné normy ČSN lze vyhledat jednak podle oborového . Norma úvodem pojednává o kovových materiálech používaných na klempířské práce, tj. Hlavní část se zabývá prováděním klempířských prací. V úvodu této kapitoly se stanoví povinnost kontroly zadané práce.

Na půdě Atelieru DEK, v úzké spolupráci s doc. Revizi normy objednal u Atelieru DEK Český normalizační institut. Při přípravě tohoto speciálu DEKTIME jsme využili skutečnosti, že autoři revize patří k . Zásady bezpečnosti práce: Práce ve výškách, na lešení, žebřících a práce s el.

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění. Vzorové řešení římsového žlabu je graficky zpracováno ve všech verzích norem pro klempířské konstrukce od roku. Krásné, staré a tradiční řemeslo, jakým jsou klempířské práce, bývá dnes na řadě staveb bohužel mnohdy neuvěřitelně odbyto.

Může to mít fatální důsledky, do domu bude zatékat. Dobrá znalost klempířské normy není v oboru příliš rozšířená , ač je podmínkou absolvování učňovských zkoušek. A tak při objevování chyb .

Korporativní autor: Česko. Je nutné, aby každý povolaný klempíř dostatečně znal konkrétní normy , týkající se jednotlivých prací a úkonů. Provádíme veškeré klempířské práce, montáže okapů, svodů, okenní parapety, lemování štítů a komínů.

Dodržujeme přesně všechny technologické normy a respektujeme osvědčené postupy starých klempířských mistrů. Především u starších střech, kde není nutné okamžitě měnit celý střešní plášť, Vám rádi nabídneme opravu klempířských prvků. Vyměníme celý, případně část poškozeného prvku . Správná montáž parapetu zahrnuje tyto kroky: 1. Kontrola a příprava podkladu.

Výroba klempířského prvku – parapetu. Uzavřený tvar, žádné průstřihy v rozích. Jelikož voda vždy stéká z kopce a je tedy ovládána gravitací, musí být sklony žlabů alespoň , parapetů pak .