Komprimační páska okna

Komprimační páska se dokáže rozpínat a vyrovnávat tvarové či objemové změny. Podle tohoto předpisu je nutné utěsňovat prostor mezi okenním rámem a ostěním tzv. Pro všechny odpůrce norem či inovací jde o . Okna jsou zdrojem největších tepelných ztrát.

Proto je třeba zamýšlet se nejen nad odpovídajícím okenním profilem, ale i nad montáží oken.

Jedině tak lze dosáhnout co nejideálnějšího těsnění tak aby se zabránilo rosení a dokonalému přerušení tepelných . Společnost BOPAL nabízí komprimační (expanzivní) PU pásky pro zajištění požadovaných izolačních a zvukových hodnot stavebních výplní. Charakteristickým použitím je izolace vnitřní nebo venkovní části připojovací spáry stavební výplně . Přeji všem krásný večer. Budeme objednávat okna a řešíme, zda pro utěsnění připojovací spáry mezi oknem a zdivem použít komprimační pásku. Pokud instalujeme nová okna a chceme pro jejich utěsnění užít zmíněné pásky, je nutné mít dobře připravený stavební otvor bez nečistot či velkých výstupků.

Postupujeme tak, že na rám okna v celé délce obvodu nalepíme (samolepící) komprimační pásku. Rám poté instalujeme do stavebního otvoru a .

Je proto skvělou alternativou pro usazování oken a dvěří ve dřevostavbě. Dříve patřilo mezi občasné požadavky zákazníků, ale současné normy a předpisy obsahují navíc při montáži oken ošetření připojovací spáry. Jedná se o použití PAROTĚSNÝCH a PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK.

Parotěsné pásky se lepí na vnější rám a vnitřní ostění, tím zabraňují pronikání vlhkosti, která vyhledává . Unikátní těsnící pásky illbruck. TP6illmod Trio FBA je multifunkční páska pro utěsnění parapetní spáry oken. Pro montáž okna je potřeba používat montážní pěny, nikoliv výplňové, které obvykle mají větší rozpínavost, ale z hlediska stavebního použití nižší kvalitu. Páska by se dala v obou případech zevnitř i zvenku.

Můj dotaz zní, vyplatí se pracnější a dražší řešení nebo to zbytečně řeším ? Priorita je pro mně co nejvyšší kvalita, beru to jako . Smyslem těchto stránek je poskytnout co nejlepší informace správné montáži oken , o řádné montáži otvorových výplní a předkládat možná řešení. Nejde tedy o různá samolepicí těsnění, která se instalují například mezi rámy a křídla oken. I tato těsnění však mohou tepelně izolační a akustické . Zcela unikátní páska typu All in one pro utěsnění spáry okolo oken. Komplexně těsnicí páska, určená pro spáry pod okny, tedy mezi rámem okna a parapetem.

Impregnovaná pěnová páska je další variantou utěsnění připojovací spáry. Jedná o kompletní třístupňový těsnicí systém.

V jediném produktu tak najdeme všechny tři roviny těsnění: na exteriérové straně těsní páska proti . Montáž oken a dveří pomocí systému Makroflex. Po aplikaci se stlačená páska pomalu roztáhne, čímž se uzavře spára. Těsnící systém Makroflex. Při stlačení na z maximální možné expanze je páska vodotěsná vůči přívalovému dešti.

Dále se pásky používají jako těsnění stavebních spár, např.