Kovové vazníky

Hooweho předpjatý příhradový vazník. Vazníky jsou hlavní střešní nosníky, které přenášejí reakce vaznic nebo u bezvaznicových systémů přímo zatížení střešním pláštěm. Jsou uloženy na sloupech nebo na průvlacích mezi sloupy či na spodní stavbě. Střešní vazníky mohou spolupůsobit v soustavě příčné vazby halového objektu se sloupy a mohou být . Příhradový vazník je díky . Hlavním výrobním programem firmy VAZNÍKY D.

Vyrábíme a montujeme dřevěné prefabrikované nosné prvky spojované kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny, běžně označované jako dřevěné příhradové vazníky. Tyto konstrukce jsou vhodnou alternativou ke klasickým tesařským konstrukcím. Vazníky spojované styčníkovými deskami GANG NAIL mohou překlenout rozpětí až metrů. A proto jsou zcela ideální například k zastřešení, ovšem i kompletním konstrukcím hal, výrobních závodů, skladů a dalších typů budov, stejně jako k zastřešení nástaveb bytových domů. Právě kovové styčníkové . Jakou technologií jsou vazníky vyráběny a spojovány?

Návrh vazníkové konstrukce je prováděn v nejmodernějším statickém softwaru, který následně i vyhotoví výrobní dokumentaci. Následně jsou prvky vazníků spojovány kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny od firmy MiTek Industries s.

Průmyslové haly – úvo přehledný výkres, střešní plášť, vaznice, vazníky , průvlaky, sloupy, jeřáby, zavětrování, obvodové stěny. Haly velkých rozpětí – přehled systémů, . Zároveň ale nabízí i velkou možnost různý tvarů – kromě tradičních sedlových a pultových vazníků , jsme schopni vyrobit i vazníky obloukové a nebo s obytným podkrovím. Díky snadné výrobě a montáži je konstrukce střech z příhradových vazníků rychlá , což při stavbě domu jistě oceníte. Vazníky jsou také šetrné k životnímu prostředí – dřevo je samozřejmě přirozeně obnovitelný materiál. Systém dřevěných příhradových vazníků , který vám nabízíme, je spojen kovovými styčníkovými deskami . Vazníky Příčný řez – prostorová tuhost zajištěna trojúhelníkovou soustavou svislice, diagonála, dolní pás a horní pás.

Jejich výhodou oproti klasickým konstrukcím je maximální . U přízemních domků se nosné příčky ve většině případů nepoužívají, střešní styčníkové vazníky krovu jsou uloženy na obvodových stěnách, tím vzniká. Prodám vazníky kusů, délka metrů,cena 200kč kus. Dále ocelové paždíky( Z profily), které se montují mezi vazníky do kterých se kotví střecha, paždík má délku 5m a váží 30kg. Nářadí na zahradu málo používané: lopatka pozink, hrabičky kovové , téměř nepoužívaný brousek na kosu s pouzdrem z pozinku. Kovové a jiné konstrukce krovů se objevují v tomto typu výstavbě velmi zřídka.

Krovy z příhradových vazníků – vazníkové krovy. Nevýhodou těchto krovů je prakticky nulová využitelnost podkrovních prostor. V případě menšího bungalovu bez dostatečných úložných prostor může být v . Pro spojnice dvou či více prutů jsou charakteristickým konstrukčním znakem kovové styčníkové desky s prolisovaným trny, známé pod názvem GANG-NAIL.

Tato moderní a úsporná . Economy Class Company spol. Dřevěné a kovové konstrukce, 1. Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Krovy šikmých střech se skládají z vazníků , které tvoří jednotlivé střešní nosníky a pomáhají rozložit váhu střechy do základů.

Jednotlivé vazníky jsou spojeny latěmi, na kterých je přidělaná střešní krytina. Nejpoužívanější jsou dřevěné vazníky , avšak občas můžeme nalézt vazníky kovové a to u velkých průmyslových hal, .