Kutnar izolace spodní stavby

KUTNAR – Izolace spodní stavby. Snižování hydrofyzikálního namáhání spodní stavby. Směrnice zavádí třídění hydroizolačních konstrukcí podle jejich hydroizolační účinnosti a podle spolehlivosti v různém namáhání vodou, umožňuje mezi sebou porovnat hydroizolační konstrukce různých . Toto číslo časopisu DEKTIME je celé zaměřeno na problematiku hydroizolace spodní stavby. V naší expertní a projekční praxi nejčastěji narážíme na zatékání do spodní stavby, kdy hydroizolační systém není dostatečně dimenzován s ohledem na nízkou propustnost podloží a nebezpečí plnění bývalých výkopů kolem .

Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou . Tato publikace je určena pro dimenzování a navrhování hydroizolačních konstrukcí s povlakovou vrstvou. Hydroizolační ochranu je ale třeba chápat jako systém opatření. Obecné principy jsou zde aplikovány na konstrukční, materiálové a technologické řešení hydroizolace spodní stavby s využitím zkušeností pracovníků ATELIERU DEK.

Stáhnout publikaci Izolace . Základové konstrukce, Akademické nakladatelství CERM, s. VUT Praha, fakulta architektury.

Vysoká škola technická a ekonomická. Povlakové hydroizolace. Skladby a detaily : konstrukční, technologické a materiálové řešení. ISBN Izolace spodní stavby.

Ve spodní stavbě není navržena drenáž. Již v prvních sondách do podlahových konstrukcí u štítových stěn byly zjištěny vady v provedení díla. Pro hydroizolaci byly použity dva . Inzerát Kutnar – Izolace spodní stavby – v hlavním městě Praha, cena Kč, od lenka. Pás DEKGLASS G2Slze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem. DEKPRIMER) nebo na jiný hydroizolační pás z SBS modifikovaného nebo oxidovaného asfaltu.

Spodní stavba : podzemní část budovy. Její součástí jsou základy a případně také suterénní prostory. Suterén (sklep, podzemní podlaží): část objektu, jehož podlaha je umístěna níže než úroveň upraveného terénu okolo stavby.

Izolace : část stavby ( stavební prvek) chránící stavební konstrukci nebo . Contributor, Jiří Tokar. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan .

Projekt, realizace, kontrola a přejímání hydroizolací spodní stavby. Vztah hydroizolací spodní stavby a izolace proti radonu. Vady a poruchy hydroizolací spodní stavby.

Rozvojové směry hydroizolací spodní stavby. KÁNĚ, Luboš, Radka MUŽÍKOVÁ a Karel MIKEŠ. ResearchGate, the professional network for scientists. Hlavní autor: Tokar, Jiří (Autor).

Odkaz do Alephu: Plné zobrazení . DIAGNOSTIKA STAVEB hydroizolace, termografie, blowerdoor test, akustika, DEKTRADE a. CZ_podklady_pro_projektovani_navod. Buďte první, kdo otaguje tento záznam!