Lak asfaltový alppenetral v sudoch

Cena dopravy s hydroizolačnými pásmi zdarma. Samostatná doprava podľa osobnej kalkulácie. Menšie množstvá sa dajú odobrať aj v našom sklade v Moste pri Bratislave. Použitie: na penetráciu suchých a očistených podkladov pod asfaltové izolačné krytiny a izolácie.

Spracovanie: asfaltové laky.

Popis: Túto skupinu asfaltových výrobkov tvoria asfaltové hmoty rozpustené v organickom rozpúšťadle. Obaly s lakmi nesmú byť vystavené zvýšeným teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu. Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Popis Použití: k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace. Zpracování: asfaltový lak penetrační se.

Použití: asfaltový lak určený k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny, izolace nebo v silničním stavitelství. Je to řídká hnědočerná kapalina, která snadno proniká do pórů podkladu, smáčí prachové částice a eliminuje jejich tendenci tvoři separační vrstvu.

Ak tento výrobok je zabudovaný v súlade s návodom na použitieje bezpečný. V rámci počiatočných skúšok . Používajú sa na napúšťanie suchých a zhruba očistených cementobetónových alebo omietkových podkladov pod živičné izolačné krytiny a živičné izolácie. Slúži na vytvorenie spojovacieho mostíka medzi silikátovým alebo asfaltovým podkladom a novou hydroizolačnou, či ochrannou vrstvou náteru. Našli sme tiež odkazov na podobné produkty v ďalších obchodoch.

Odporúčame Vám tieto podobné. Skladuje sa v uzavretých . Asfaltový penetračný lak. DOSTUPNOSŤ: Dostupnosť . Izolácie proti vode a vlhkosti. Lak asfaltový ALP- PENETRAL v sudoch t. Obchodný názov: PENETRAL ALP. Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena m2.

NAIP na celej ploche, oxidované pásy, podkladné m2. Pás ťažký asfaltový Glasbit g 2s 40. Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 10° za studena asfaltovým tmelom m2.

LUTEX ATN v sudoch 1kg. ALP – PENETRAL ), t, 016.