Laťování stodo 12

S vodotěsným podstřeším. Univerzál posuvná taška. Latě x mm, při použití hřebenáče drážkového č. Při laťování u hře- bene 3mm.

Moderní drážková taška s hlubokým dvojitým drážkováním, které vytváří velmi odolnou ochranu proti povětrnostním vlivům a současně umožňuje posun o mm.

V líci je opatřena jedním středním plochým žlábkem a tak po položení vytváří jemnou a klidnou strukturu střešní plochy. Vytváří velmi odolnou ochranu proti povětrnostním vlivům a současně umožňuje posun o mm. Dle bližšího členění se.

Záleží na rozteči latí, laťování lze přizpůsobit rozměrům střechy. To je předností posuvných tašek, které tak usnadňují nejen návrh střechy, ale i práci pokrývačů. Z důvodu správné funkčnosti celého střešního pláště je nut- né provedení podstřeší v souladu s normami a pravidly!

Technické údaje: Laťování v závislosti na sklonu střechy.

VIDEO: Pokládka střešní krytiny TONDACH STODO 12. Na střechu jsme již nainstalovali bednění, opatřili ji hydroizolační fólií a stavbu jsme zakončili laťováním. Pochopitelně jsme nezapomněli na odtok dešťové vody a po přesném měření jsme pořídili a namontovali okapový systém . My jsme se rozhodli pro tašky Tondach STODO s předepsanou vzdáleností latí v rozmezí 3až 3mm. V připevňování jsme pak pokračovali dále až k hřebenu.

Dejte si na měření velmi záležet, neboť poslední řada musí být vzdálena od vrcholového průsečíku kontralatí maximálně cm. Poradíme vám, jak postupovat při pokládání střešní krytiny TONDACH STODO , abyste na nic důležitého. Na blogu popisujeme celý průběh naší stavby pasivního.

Rozdíly mezi liniovým větráním podhřebenovým a bodovým větráním klasickým u nejprodávanější tašky Tondach. Nevíte, jak správně postupovat při pokládce střešní krytiny v ploše, ale také v nároží nebo při montáži výlezu ke komínu. TYP TAŠKY: Stodo posuvná provedení černá engoba (40), laťování : 3mm. Výpis vypočtených parametrů plocha střechy.

Například firma TONDACH je nyní nabízí v několikerém provedení – Polku s „ vůlí“ v krycí délce až mm, Hranici s posunem až o mm, Brněnku s krycí délkou až mm a Stodo s tolerancí až mm. Velká výhoda použití posuvných tašek tkví především v možnosti jejich pokládky na původní laťování. Nabízí se proto představit si blíže právě tašky s názvy Samba 1 Figaro 1 Brněnka a Stodo , které lze vždy v daném provedení získat v rámci jarních.

Konstrukce hlavových drážek tohoto typu střešní tašky umožňuje posun laťování o mm – Samba se tak skvěle hodí i pro rekonstrukce střech s . Vypracoval: Renáta Volková,tel. Nejmenší sklon, kam je možné použít pálené střešní tašky s vodotěsným podstřeším, je ° (platí jen pro tašky s minimálním bezpečným sklonem 22°).