Licotherm am 26 carbo 2

Pro potřeby nových pravidel kotlíkových . Pro správnou funkci hořáku je nutné palivo skladovat v suchých prostorech (min. pod přístřeškem). TEPLOVODNÍ AUTOMATICKÉ KOTLE AM LICOTHERM. Teplovodní automatické kotle AM LICOTHERM představují nejnovější generaci automatických kotlů na pevná paliva technologie LING.

Licotherm COMBI kW, pravé provedení, 5. Název kotle, Dotované palivo, SVT Kó Certifikát.

AM Energo, kW, Dřevo . Provedení: AM LICOTHERM Carbo. Automatický teplovodní kotel AM LICOTHERM Carbo je určen k vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kW. Konstruován je pro spalování.

V horním panelu kotle je umístěn regulátor. Ekologické vytápění a topení s vysokou účinností spalování a minimální tvorbou škodlivin. Kotel může být legendou.

Po důkladném zvážení všech pro i proti jsme se s panem Karlem dohodli na variantě (automatický kotel AGROMECHANIKA typ LICOTHERM AM CARBO II ). Hlavním důvodem výběru byla přijatelná cena a komfortní provoz.

S klientem jsme vyjasnili, jakou přípravu udělá on sám a co už bude naše práce. Výrobce Agromechanika Lhenice. Tepelný výkon 26kW ( ořech :4-25mm), pelety24kW, dřevo –doplňkové palivo. U dřeva je třeba katalyzátor vyměnit za litinový rošt. Platnost revizní zprávy je roky od data . Typ výrobku, AM LICOTHERM Carbo.

Obrázek výrobku, am26carbo. Typ kotle dle výzvy Národních programů, B – automatický kotel na tuhá paliva – třída 4. Hodnocení je prováděno na základě našich . TP jako druhý systém – ve výsledku je pořízení takové jako kdyby stavěl domy. Pre toto garančné palivo . Regulace Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva ( 3l) a velkému popelníku (40l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Kotle – kotel am licotherm carbo , nabídky – prodám, prodej, inzerce.

Chtěl jsem se zeptat,zdali nemáte někdo zkušenost kotlem Lincotherm AM Carbo 2. Záběr na topeniště kotle LICOTHERM AMBIO při hoření a podávání dřevních peletek.