Logomanuál vzor

ZÁKLADNÍ VARIANTA – VERTIKÁLNÍ. OCHRANNÁ ZÓNA – VERTIKÁLNÍ VARIANTA. Vertikálny a horizontálny variant je rovnocenný a voľba použitia závisí primárne od potláčaného predmetu.

Z loga samotného vychádza aj sekundárny grafický prvok identity, vzor z geometrických objektov, využívaný najmä pri potlači reklamných a darčekových. BTW DESIGNS se skládá z části grafické (kruh) a části textové (BTW vytvořený typem Underground a DESIGNS vytvořený typem Packenham). V zásadě tento dokument obsahuje pravidla pro práci s logotypem.

Tato pravidla jsou většinou doporučená přímo autorem logotypu – grafikem, tedy odborníkem. Jednotný vizuální styl má přímou vazbu na jednoznačou identifikaci a jednotnou komu- nikaci společnosti, která pak na . Logomanuál – Školský vzdělávací a informační portál vzor. Jednotlivé poměry jsou uvedeny na schématu. Pro účely přesné reprodukce slouží elektronická verze logotypu. Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický, vektorový vzor.

Merkantilní tiskoviny a prezentace. Hlavičkový papír – vzor.

Obsahuje v sebe konkrétne príklady použitia loga v praxi, ako napríklad na hlavičkovom papieri, vizitke a pod. Text formuláře text formuláře text formuláře text formuláře text formuláře text formuláře text formuláře text formuláře text formuláře. Logo je uváděno na tiskovinách, produktech. Pro potřeby pracovníků ministerstva a jejich dodavatelů grafic- kých prací jsou v tomto manuálu vytvořeny závazné vzory.

Základními grafickými prvky propagačních materiálů Ministertsva pro místní rozvoj ČR jsou: – logo (viz Logo manuál ). Tento logo manuál je závazným dokumentem Českého systému kvality služeb cestovního ruchu (dále jen ČSKS). SKS a stanovuje závaznou podobu některých merkantilních tiskovin. Tento manuál určuje pouze základní pravidla pro . Tento vzor rovněž stanovuje ochrannou zónu vymezující prostor, ve kterém by se neměl vyskytovat jiný grafický prvek, výrazně strukturované pozadí nebo barva, která není definována tímto manuálem. Stejné podmínky platí při použití anglické verze názvu Západočeské univerzity. Ukázky aplikace loga a vizuální identity.

Logotyp bez znaku a úplného názvu. Minimální šířka úplného logotypu je mm, logotypy bez plného názvu a bez znaku pak mm. Měnit písmo, jeho tloušťku, pozici zkratky a plného názvu vůči znaku a vzájemné rozměry textové části loga se nesmí. Logo Futbalmania vystihuje podstatu samotného projektu, ktorý je určený primárne pre mládež.

Má byť ľahko čitateľné, viditeľné, zrozumiteľné, atraktívne a hravé. Písmo je založené na fonte Hollie Script Pro, ktoré je následné upravené pre celistvosť loga.

Typ písma vychádza z ručne písaných . Základním druhem papíru je přírodní nenatíraný papír nebo karton s krémovým barevným tónem ve hmotě. Antalis TINTORETTO crema, gramáž 2g. Barevné kombinace značky. Popis značky a logotypu.

Konstrukce značky a logotypu.