Maximalni delka okapu

Rozlišujeme: a) odvodnění bez střešních žlabů (voda stéká z okapů přímo na terén). U ostatních materiálů, u kterých zmíněná norma . Svépomocí ŽIVĚ uskutečnil workshop na téma Montáž okapového systému. Na workshopu bylo přibližně účastníků, kteří již před realizací okapu , pokládali přítomným technikům . Ve výpočtu lze dimenzovat podokapní, nástřešní a nadřímsové žlaby, také mezistřešní a zaatikové žlaby.

Velikosti půdorysné plochy.

Profil žlabu také závisí na jeho sklonu. Základním prvkem odvodňovacího systému jsou žlaby, které ústí přes kotlíky do svodů. Funkční střešní žlaby mají být navrženy tak, aby na jeden čtvereční metr střešní roviny připadl jeden čtvereční centimetr průřezové plochy žlabu. Minimální sklon žlabu až. Délka mezikusu pro koleno 70°.

Dále namontujte objímky rour – nejméně dvě na každý samostatný díl roury. Maximální vzdálenost mezi objímkami je m. Do cihlové nebo kamenné zdi vyvrtejte otvor, vložte hmoždinku a objímku připevněte vrutem.

Do dřevěné stěny připevněte objímku vrutem přímo. Zde si můžete spočítat počet jednotlivých dílů okapového systému potřebný pro váš dům a také si vyzkoušet, jak zajímavě lze barvu okapů kombinovat s barvou. Alternativně je možné provést zakončení a připojení SK u nás – v tomto případě si objednejte Spojkování SR. Předpokládám, že máte žlaby a svody z pozinku , titanzinku, nebo mědi a ne například z plastu. V tom případě nikde není stanoveno, kolik by měl být maximální rozsah jednotlivých svodů od sebe.

BR půdorysný průmět střechy od střešního žlabu po hřeben střechy;. Toto číslo DEKTIME je zaměřeno na řešení okraje střech, okapu a podokapních žlabů a jejich ochranu před sněhem a ledem. Bodové odvodnění se řeší. Bez okapu by byl život domu těžký. Když je okap prorezlý, nebo jinak nefunkční, velmi.

Proto je montáži okapů třeba věnovat náležitou pozornost. Je- li spodek hůře zaizolovaný, dům začne vlhnout zespodu. Místo na žlabový kotlík.

Pokud je délka žlabu větší než m, montují se žlaby se spádem od středu ke krajům (ke svodům). Po namontování háků se tužkou na žlabu označí. Namontujte objímky rour – nejméně dvě na každý samostatný díl roury. Pro materiály, u nichž norma nestanovuje délku dilataþních úsekĤ (celkĤ), je nutno se Ĝídit doporuþením výrobce materiálu, obvykle bývá .

Opravy okapů patří k těm nejnemilejším operacím. Dalších fotografií v galerii. K ohýbání dlouhých háků. Máte-li upravenu délku . Samoregulační kabely mění svůj výkon podle okolní teploty, úplně se však nevypínají a pro správný, úsporný provoz musíme opravdu použít nadřazenou .