Minerální hydroizolační stěrka

Pojivem hydroizolačních stěrek na minerální bázi bývá, jak již název napovídá, cement. Díky tomu jsou tyto materiály mimořádně vhodné pro aplikace na stavbách, neboť k jejich zpracování si řemeslník vystačí pouze s vědrem na míchání a zednickou štětkou či obkladačským hladítkem. Hydroizolační stěrky na minerální bázi. Pro izolaci staveb proti vlhkosti se stále více uplatňují stěrkové izolace.

Jejich výhodou je, že s relativně malou pracností umožňují utěsnit i tvarově velmi složité plochy a detaily. Oproti pásovým izolacím odpadá množství spojů.

Mezi výrobky stavební chemie patří kromě . Flexibilní minerální hydroizolační stěrka. Rychlá hybridní hydroizolační stěrka. Polymerní složka (B-složka k obohacení AQUAFINu-2K, UNIFIXu-2K a UNIFIXu-S3). Krystalická hydroizolace.

K izolování proti vodě základů, sklepního zdiva, sanitárních prostor a koupelen, jímek na vodu, zahradních jezírek, bazénů apod. Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Většina výrobců stěrkových izolací své produkty rozděluje podle složení na jednosložkové a dvousložkové a podle základu, který stěrku tvoří, na minerální a bitumenové. Firma Schomburg ve svém sortimentu nabízí širokou škálu hydroizolačních stěrek , která dává dostatek možností řešit izolaci podle .

Vyznačuje se velmi vysokou adhezí k podkladu, čímž zajišťuje těsnost izolované konstrukce i proti negativní tlakové vodě. Postup provádění hydroizolační stěrky (zvýšené zatížění). Minerální sulfátostálá difúzní těsnící stěrka. Sulfatexspachtel schnell. Rychletuhnoucí hydroizolační stěrka a těsnicí malta pro rychlou a bezpečnou rekonstrukci staveb.

Propouští vodní páry, odolná vůči tlakové vodě, vysoce pevná. Snadná a rychlá izolace šetří čas i náklady ve spojení se sanační omítkou Sanierputz altweiß, proveditelná za . Systémy hydroizolačních stěrek pod obklady od firmy Remmers mají jednoduché použití, dají se hospodárně zpracovat a mají extrémně vysokou bezpečnostní rezervu, prověřenou mnohými doklady o zkouškách. Dle zatížení se například používají materiály na bázi akrylátové disperze, minerální hydroizolační stěrky s . Charakteristika hydroizolační stěrky : Cementové stěrky se obvykle aplikují na betonové konstrukce a vytvářejí bariéru zabraňující pronikání vody přes konstrukci. Lze je charakterizovat i jako hydroizolace proti vodě, které mají vysokou přídržnost k podkladu.

IZOBET je modifikovaná suchá směs, která po… 3. WETISOL je dvousložková hydroizolační maltová… 2. PROISOL – tekutá hydroiz. Jednosložková pružná hydroizolační … 1. PRUŽNÝ PRŮCHOD je tvarový pomocný prvek jako… 1Kč. VNITŘNÍ ROH 1x 1mm – k elastické pásce ks.

VNĚJŠÍ ROH 1x 1mm – k elastické pásce ks. Velmi dobrá přilnavost k minerálním podkladům.

Po krátké době je zatížitelná a odolává tlakové vodě. Polymery silně zušlechtěná hydroizolační stěrka na minerální bázi se používá k bezpečnému izolování sklepů, šachet apod. Po vyzrání odolává zatížení tlakovou vodou působící na stěrku . Izolační stěrka minerální 2K BF je dvousložková minerální ekologická hydroizolační stěrka neobsahující bitumeny. Je trvale pružná se schopností přemostění trhlin.

Odolává zatížení zemní vlhkostí i tlakové vodě. Po zaschnutí je bez problémů přetíratelná a umožňuje aplikaci omítek . Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby. Kombinace disperze a cementové malty = minerální hydroizolační stěrka.

Reaktivní pryskyřice polyuretanové a epoxidové. PU-Flächendicht: Pigmentovaná, dvousložková polyuretanová tekutá pryskyřice, která je po vytvrdnutí odolná proti vodě .