Minimálny sklon strechy

Každá strešná krytina má deklarovaný špecifický hraničný sklon strechy. Ide o minimálny uhol, pre ktorý krytina vyhovuje, preto by reálny sklon strechy mal byť väčší ako je predpísaná hraničná hodnota. V súčasnej modernej architektúre prevláda čoraz viac trend nízkeho sklonu striech.

Doteraz sa takéto strechy realizovali inými materiálmi. Bramac preto ako prvý uviedol na trh riešenie, ktoré umožňuje využiť výhody pevnej skladanej krytiny aj na nízkych sklonoch striech, pričom bezpečnosť takéhoto riešenia je do výšky .

BSS – bezpečný sklon strechy pre Bobrovku – 30°. Pomôcka k orientovaniu sa v schéme. Farebné plochy vyznačujú možnosť alebo potrebu použitia jednotlivých komponentov. Odporúčaný sklon plechovej profilovanej strešnej krytiny je 8°, ale niektoré normy určujú 5°. Slovenskí výrobcovia uvádzajú minimálny sklon strechy 8°.

V niektorých alpských oblastiach je predpísaný presný sklon strechy , aby budovy obce mali jednotný architektonický charakter, a tým je výber krytiny zúžený. Napadaný sneh tak na nich ostáva a vytvára prídavnú tepelnú izoláciu. Nízka hmotnosť strešnej krytiny šetrí náklady na novú výstavbu a znižuje statické zaťaženie celej stavby.

Pre tieto vlastnosti je vhodná aj na rekonštrukcie striech. Minimálny sklon je 8°, ak strecha neobsahuje priečne spoje, v opačnom prípade je to 14°. Záruka na tento typ krytiny je rokov na vybrané . Každému typu strešnej krytiny je priradený špecifický hraničný sklon strechy. Zmierňuje sa tak riziko tvorby.

Je to najmenší sklon, pri ktorom. Sú vhodné na krovy, ktoré . Plochá strecha nemá sklon väčší ako 10°. Podľa tejto definície je preto plochou strechou aj škridlová strecha Bramac Max ktorá môže byť uložená na sklon 7°. Uvažujme ale, že v tomto článku píšem o plochých strechách do . Zde naleznete přehlednou tabulku doporučených sklonů střešních krytin dle aktuálního ČSN. Pri konštrukcii krovu pamätať na minimálny sklon 12°.

V prípade, že strechu následne izolujete, dbajte na vybudovanie tesnej parozábrany. Oplechovanie strechy – pri výbere vhodného oplechovania odporúčame zamerať sa na kvalitnejšie materiály ako je meď, hliník, atď. Super KATEPAL sú známe . Pre aký minimálny sklon strechy sa dajú trapézové plechy použiť?

V niektorých prípadoch – za predpokladu, že krytina nie je po spádnici delená a za predpokladu, že je v spojoch vykonané dodatočné. Materiál obojstranne žiarovo pozinkovaný oceľový plech s lakoplastovou úpravou. Strešnú krytinu Classic je možné použiť na strechách s minimálnym sklonom 6°, ak sa jedná o nedelené šablóny. V prípade, ak sa šablóny musia po dĺžke deliť, odporúčame minimálny sklon. Ide potom špeciálna folia, pod kontralaty sa dáva také lepidlo čo zapláta dieri po klincoch, tiež spoje folie sa lepia.

Potom tá škridla má na vrchu taký cuplík čo zabraňuje vode aby šla dnu cez škridlu. Robili sme s ňou, mám ju v albume. Prehľad Modelov Tondach, Škridla Drážková bobrovka, vyrábaná na Slovensku, svojim tvarom dokonale nahrádza klasickú bobrovku tam, kde je potrebná nižšia spotreba, hmotnosť a cena strechy. Montáž tejto tradičnej a . Ide o jeden z najmenších sklonov striech, pokiaľ ich porovnáme podľa materiálovej modifikácie krytiny.

Prehľad podľa odborných noriem. Sklon strechy a podložné debnenia. Veľkosť sklonu strechy je vyjadrená uhlom medzi vodorovnou rovinou a strešnou. Pre minimálny sklon 6°- 5° sa odporúča použiť tesniace pásky. Nevýhodou tmelu môže byť jeho nerovnomerná aplikácia alebo zanášanie tvarovacieho ústroja vytláčanými úbytkami tmelu.

Dodatočné tesnenie plní svoju funkciu najviac v zimnom období, kedy na streche leží súvislá vrstva snehu. Pri jej úbytku môže dôjsť k . Z hľadiska nepriepustnosti vody sa má škridla klásť na strechy s minimálnym bezpečným sklonom až 40°, aby voda voľne stekala do odkvapového systému. Umožňuje to sklon strechy , presah škridiel a tvarovanie spojov jednotlivých prvkov. Výrobcovia škridiel dnes ponúkajú okrem tradičnej podoby aj rozličné tvarové .