Mirelon pás b

Základní termoakustická izolace a obalový materiál. TERMOIZOLAČNÍ PÁSY pásy bez úpravy pásy bez úpravy. PETZ – polyetylentereftalátová fólie zesílená polyesterovou mřížkou, AL – hliníková fólie, ALZ – hliníková fólie zesílená sklorohoží, MKR – mikrotenová fólie ( HDPE), LDPE – polyetylenová fólie.

Použití: umístění pásu za radiátory, pod tepelné vytápění podlah, vhodné k výrobě termoobalu. Technické izolace,Tepelné izolace, Suchá výstavba.

DILATAČNÍ PÁSY – NÁŘEZY MP C DILATAČNÍ PÁSY – NÁŘEZY MP B. Termoizolační pásy – provedení B šedá barva. Ipa- izolace proti vodě, vlhkosti, radonu (můžete doporučit ), c)18cm polystyrén (můžete doporučit), d) kročejová izolace- mirelon 2-3mm . Pás dilatační izolační 8x150mm s folií samolepící. Trvale pružná výplň namáhaných dilatačních spár, vyznačující se schopností eliminovat negativní vlivy tepelné roztažnosti stavebních materiálů.

Speciální konstrukce pásů zabraňuje úniku cementové vody z betonu do obvodového zdiva či volných ploch. A = 5-8mm, B = 38- 42mm, hr.

Trieda reakcie na oheň B -s d0. Mirelon PRO, Stabil, Polar. Spoken Alsina urettilewho All Colle di sua melhor B 26 . Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát. Radomír Čevelík představitel AO 224. Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do m, t, 206.

Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Ostrave pod spis. FERMACELL spárovací lepidlo bal. K-FLEX FONIK syntetický kaučuk. Minerální pouzdra řezaná kamenná vlna. MIRELON PÁSY- B =========== MIREL, MIRELON -2-.

Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do. Nabídka uchazeče obsahovala nejnižší nabídkovou cenu bez DPH a jako jediná splnila podmínky zadavatele stanovené v zadávací. RTIzolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci m2.

Staveništní přesun hmot. Proudový chránič s jističem, charakteristika B , Ijm=10A, ks, 1.

Heluz Kotva z nerezové oceli, 47 1Kč, 1Kč. B ) Skladba optimální pro vytápěné prostory se stabilní teplotou, suchá stavba : sypký, vzdušný podkladní násyp – kamenivo 8-nebo jemná stavební suť, cca 15cm.