Montáž difuzní folie mezi krokve

Následuje montáž pojistné hydroizolační fólie (například DELTA-MAXX PLUS). Autor: Martin Bednář 20. DD , chtěl bych se zeptat , zda je nějaké řešení jak zateplit podkroví , kde není instalována střešní fólie.

Tj zda by v nouzi nejvyšší bylo možné instalovat střešní fólii pouze mezi krokve zevnitř objektu , bez sundavání střešní krytiny. Bude mít ta folie takhle. Diskuze ke článku: Problematika a hrůzy při.

Difuzní folii do staré střechy – DŮMACHALUPA. Pro zateplení mezi krokvemi doporučujeme použít až centimetrů tepelné izolace. Buďte však opatrní, abyste ji při montáži nechtě nepoškodili. Před instalací střešní fólie umístíme v nejnižším místě na krokve okapnici.

Při koupi je nezbytné rozlišovat, zda jde o difuzní nebo nedifuzní fólie , zda je můžeme položit přímo na bednění nebo na tepelnou izolaci, nebo musí okolo nich být . Pokud byla střecha dokončena bez použití izolace nad krokvemi , je nejekonomičtějším způsobem řešení bez tepelných mostů instalace dodatečné vrstvy. Montáž difuzní fólie probíhá tak, že se přichytí k vnější straně krokví a připevní pomocí kontralatí. Doporučují se dodržovat přesahy cca.

Abychom dokončili konstrukci střechy, je potřeba nainstalovat tepelnou izolaci mezi krokve a až poté je možné zahájit montáž paronepropustné fólie. Zateplení mezi krokvemi. Fólie se připevňuje ke krovu . Klasickým způsobem zateplení podkroví je izolace mezi krokvemi. Pak přichází montáž profilů pro sádrokarton – nedoporučuje se použití dřevěných latí,které se po čase kroutí. Montáž difúzní podstřešní fólie – doplňkové hydroizolační vrstvy – tak jak byla provedena na střeše v Trutnově.

Dífúzní fólie Marsol je dodávána v návinu tak, aby se pokládala na krov jako koberec. Tím je zajištěna její správná montáž , tedy pára může ven, kdežto případná voda zůstane na povrchu. Střecha s profilovou krytinou (pálená a betonová taška) umožňuje mimo provětrávané i skladbu neprovětrávanou. Tepelná izolace z kamenné vlny vyplňuje celý prostor mezi krokvemi. Zde se používá difúzní pojistná fólie přímo na izolaci.

U starších střech bez pojistné fólie je možné fólii dodatečně uchytit mezi krokve , nebo . Rozpočtově vychází skládaná srovnatelně s lehkými a lze snadněji provádět opravy nebo například montáž oken a solárních kolektorů. Mám dostatečně kvalitní podstřešní folii? Další výhodou profilované plechové krytiny Topline je možnost montáže na nízké sklony, a to již od 14˚, bez nutnosti bednění a podobných přídatných vrstev skladby. Ať už bude folie ležet na bednění nebo přímo na tepelné izolaci je vždy nutné dostatečně provětrat prostor mezi difúzní folií a krytinou.

Difúzní fólie umožňuje prostup vlhkosti z interiéru do provětrávané mezery od okapu k hřebeni.

Parozábrana je vždy umístěna pod tepelnou izolací nebo mezi tepelnou izolací a zabraňuje proniknutí teplého vzduchu z interiéru do ochlazovaných částí tepelné izolace. Asfaltové šindele a teplota při montáži. Druhý typ, tak řečená teplá střešní konstrukce čili neprovětrávaná střecha, je u velmi strmých střech bez difuzní folie pod střešní krytinou. Tam musí zůstat sloupec vzduchu mezi izolací a zakrytím.

MONTÁŽ Svitapfol D se pokládá horizontálně přímo na krokve a to tak, aby značící páska v kraji směřovala svojí výraznější stranou ke střešní krytině. Tato páska zároveň určuje. Vzduchová mezera mezi tepelnou izolací a pojistnou fólií závisí (stejně tak jako překrytí fólie ) na sklonu střechy (viz tabulka).

Paropropustná pojistná podstřešní fólie JUTAFOL D se připevňuje horizontálně přímo na krokve , vazníky či jinou nosnou konstrukci střechy, a to sponami mechanické sešívačky nebo nekorodujícími hřeby s plochou hlavou. Vzdálenost mezi vazníky je max. Na vnější stranu krokví přijde difuzní fólie , pak kontralatě ( mezi nimi vzniká žádaná vzduchová mezera, zajišťující trvalou cirkulaci vzduchu) a na ně latě či bednění, hydroizolace a vlastní krytina včetně.