Novazelená úsporám

Nová zelená úsporám a novela stavebního zákona. MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze . Zateplete svůj rodinný dům a snižte si náklady na energie.

Poradíme vám, jak na to.

Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. To nejdůležitější o Nové zelené úsporám 3. Peníze budou do programu uvolňovány postupně v závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek. Pořadí přidělování dotací se . Je určena majitelům rodinných domů, kteří chtějí získat dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu, výměnu . Předložte dokumenty vyžadované k uzavření smlouvy do 30.

Dlouhodobý dotační program na podporu snížení spotřeby energií.

Spuštění přineslo okamžitý zájem veřejnosti – do programu byly přihlášeny první stovky projektů a tisíce lidí aktivně hledají informace, jak dotace získat a využít. Za první den bylo podáno přes tisíc žádostí o dotace . Dotace podporují snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, enviromentálně . Ušetřete za energie na vytápění. Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

V závislosti na typu dotovaného . Dotační program je zaměřen na úspory energie v rodinných domech, bytových domech v Praze, výstavbu rodinných domů s nízkou energetickou náročností, na solární termické a . Tento dotační program je určen ke snížení energetické náročnosti na vytápění pro vlastníky rodinných a bytových domů, ale i bytová družstva, společenství vlastníků a pro . Představujeme Vám program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a její obnovitelné zdroje u rodinných domů. Nevyčerpané prostředky budou podle ministra životního prostředí . Jako první se podpory dočkají komplexní rekonstrukce rodinných domů. První výzva bude zaměřena výhradně na zateplení rodinných domů s podmínkou výměny nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá . Podporováno je rovněž zateplení bytových domů v Praze a výměna a pořízení ekologických zdrojů energie pro bytové domy v Praze , dále . Za tři roky fungování programu podali zájemci přes tisíc žádostí o dotaci.

Vyplaceno jim bylo už přes miliardy korun.

K zájmu o dotace přispěly i . Nová Zelená úsporám pro novostavby a rekonstrukce. Je to pro vás šance, jak zrekonstruovat rodinný dům či byt. Napravit to mají dotace. Připraveno je sto milionů korun na výstavbu úsporných bytovek a zelených střech i na využívání tepla z odpadních vod. Znovu platí, že kdo dřív přijde, ten má šanci, že i dostane.

V současné době je spuštěna kontinuální příjem žádostí v programu Zelená úsporám v rámci 3. Příjem žádostí byl zahájen 22. Nova zelena usporam logo male. V tomto článku se zastavíme u . Otáleli jste zatím se zateplováním nebo výměnou kotle ve svém domě? Od září se také navyšuje podpora solárních elektráren, a tak na novou fotovoltaiku můžete .