Ocelové střešní vazníky

Vazníky , vazníky ocelové , vazníky dřevěné, vazníky železobetonové, vazníky z předpjatého betonu, geometrie vazníků. Navrhují se tehdy, jestliže ze statických důvodů již není možno použít prutových nebo deskových prvků . Z architektonického hlediska působí tento typ konstrukce velice esteticky. Pro příhradové vazníky jsou použity kvalitní uzavřené profily s oblými hranami.

V rámci zvolených technologických postupů jsme schopni docílit precizního řešení všech přípojů. Daný typ střešní konstrukce umožňuje snadný rozvod instalací a trubních .

Příhradové vazníky LLENTAB. LLENTAB dodává nejen kompletní ocelové haly včetně opláštění, ale i prefabrikované příhradové vazníky střešní konstrukce. Tomáš Malý, archiv autora. Celkový pohled na budovu sportovní haly AC Sparta. Ocelový střešní vazník jako tlaková komora vzduchotechniky.

U sportovních hal je kladen velký důraz na vnitřní . Vazníky jsou hlavní střešní nosníky, které přenášejí reakce vaznic nebo u bezvaznicových systémů přímo zatížení střešním pláštěm. Jsou uloženy na sloupech nebo na průvlacích mezi sloupy či na spodní stavbě. Střešní vazníky mohou spolupůsobit v soustavě příčné vazby halového objektu se sloupy a mohou být .

Z tohoto geometrického uspořádání konstrukce je odvozena její únosnost. Vazníky se osazují přímo na železobetonové věnce, případně dřevěné pozednice nebo ocelové průvlaky. Základním typem je sedlový vazník : img3. Charakteristickým znakem systému je styčníková deska, použitá jako spojovací prostředek. Systém nosníků lisovaných ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny, známý pod pojmem „Gang-Nail“ (z angl. skupina hřebíků), pochází z 50.

Pro střešní konstrukce různých . Navrhujeme, vyrábíme a montujeme konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů. Používáme moderní technologii Howick z. Vyrábějí se pro sedlovou střechu v rozpětích a 12m a pro pultovou střechu v rozpětí 6m. Osová vzdálenost je m až m. Vazníky jsou na obou koncích řádně zakotveny do podpor ocelovými kotevními příchytkami.

OK– Ocelové konstrukce (7). Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina).

Prodám ocelové střešní vazníky , délka jednoho vazníku 12m, hmotnost 340kg. Celkem 17ks, 7ks zdemontováno ihned k odebrání, zbytek cca za měsíc. Dále ocelové paždíky(Z profily), které se montují mezi vazníky do kterých se kotví střecha, paždík má délku 5m a váží 30kg.

Nyní k odběru cca 70ks, za cca mě.

Zajišťujeme kompletní dodávku a montáž dřevěných střešních konstrukcí, případně jejich částí. Jde o sbíjené dřevěné vazníky , které jsou spojovány pomocí ocelových spojovacích desek s prolisovanými hroty – nazývané také technologií Gang-Nail. Konstrukce krovu jsou vyráběny technologií společnosti MITEK Industries. Teprve po dokončení obou podélných tribun se střešní vazníky propojily po celé své délce a podepřely na krajích ocelovými trubkovými sloupky.

S ohledem na asymetrickou montáž se geometrie oblouku i konstrukce trvale geodeticky . Společnost DT Mostárna, a. Prostějov realizovala výrobu střešní ocelové konstrukce nově budované haly WERK ARENA v Třinci. Hlavními prvky střešní konstrukce jsou obloukové příhradové vazníky délky přibližně ÷ m propojené příhradovými portálovými ztužidly délky přibližně ÷ 1m. ZASTŘEŠENÍ ZAKŘIVENÝMI DESKAMI. Tento inovativní systém přináší do vodorovných konstrukcí flexibilitu návrhu, možnost využití tloušťky stropu pro rozvody elektřiny, vody, odpadu . Ukázalo se, že dřevo je pro stavbu lehkých a prefabrikovaných staveb ideálním konstrukčním materiálem. Oproti jiným konstrukcím lze dřevěné konstrukce staticky velmi dobře řešit neboť metoda gang-nail umožňuje přesného spojení konstrukce . Přes střešní příhradové vazníky obou hal jsou kolmo uloženy ocelové stropnice profilu I1po m, které fungují jako spojité nosníky.

Nosná ocelová konstrukce je v současné době suchá bez . Nosnou konstrukci vrchního pláště takto vzniklé dvouplášťové sedlove, valbové, či obloukové střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky spojované styčníkovými destičkami. Na vaznících je ukotvena profilovaná plechová střešní krytina Lindab, vyrobená z poplastovaného ocelového plechu. Rovněž okapový systém je .