Odvětrání základové desky

Můj dotaz zní, zda tato izolace postačí jako protiradonové riziko, nebo je nutné zároveň odvětrat základovou desku ? U rodinných domů, které mají v podlaze 1. NP (u nepodsklepeného domu) podlahové vytápění (elektrické i teplovodní), je nutné provést dle ČSN . Ideální jsou PVC folie např. Montáž této izolace bych svěřil odborné firmě, která zaručí kvalitní provedení, které musí být plynotěsné.

Stavby ale navrhujeme a provádíme tak, aby v dokončeném domě při intenzitě větrání splňující hygienické podmínky nebyla koncentrace radonu vyšší. Existují dva základní pohledy na tuto problematiku. Při ochraně objektů se používá buď pasivní nebo aktivní ochrana.

Pasivní ochrana spočívá v položení protiradonových izolací do podlah a základových desek. Aktivní ochrana spočívá v prováděném trvalém odvětrání jednotlivých pobytových místností pomocí ventilace . Byl to systém, kdy do štěrkové vrstvy pod betonovou deskou se přiváděl průduchy v základech venkovní vzduch a přes sběrné děrované potrubí se odváděl vzduchotěsnou trubkou (pomocí komínového efektu, nebo ventilátorem) nad střechu. Tím docházelo k odvodu radonu zpod základové desky.

Odvětrání základové desky.

Máme vysoké radonové riziko a budeme mít podlahové vytápění. To znamená (krom kvalitní hydroizolace pro vysoké rad. riziko) pod deskou větrat. Při budování základové desky jsem do zhutněné vrstvy pod betonem položil drenážní trubku průměr 80mm pro odvětrání radonu z podloží,která by zde měla být při uvažovaném podlahovém topení.

Samozřejmě radonová izolace bude i na základové desce. Další prací bylo vyměření a zhotovení odpadů. Truby se uspořádají tak, aby docházelo k odvětrávání drenážní vrstvy ve všech místech půdorysu. Průměry potrubí se volí v rozmezí – 1mm.

Základová deska Orlické Záhoří. Přípojky Boseň u Mladé Boleslavy (přečerpávací splašková kanalizace, voda vč. vodoměrné šachty, elektro). Polštář z tepelné izolace pomůže odvodnit a odvětrat.

Mezi terénem a základovou deskou Elegohouse je vzduchová mezera, která je dalším tepelným izolantem a navíc zabraňuje vzlínající zemní vlhkosti a . Provádíme autorizované odstranění vlhkosti a radonu systém IGLÚSystém IGLÚ nabízí řešení problémů s vlhkostí a radonem. Je vhodný zejména při provádění rekonstrukcí vlhkých domů, ale i při výstavbě nových základových desek. PROVĚTRANÉ ZÁKLADOVÉ DESK.

Funkcí každé základové desky. Pro hydroizolaci RD (bungalov), nepodsklepeného bych chtěl použít Váš výrobek SKLODEK standard mineral v jedné vrstvě.

Pod základovou desku jsem v podélném směru domu umístil drenážní trubky pr. Způsoby odvětrání podloží pod základovou deskou stavby: 1. Vyvedení přes základ a zeminu do exteriéru. Ocelová výztužná síť se volí podle zatížení podlahy.

Výhody: úspory výplňového materiálu a hutnění. Vzniklý prostor mezi zeminou a deskou bývá využíván jako zásobník vzduchu pro rekuperaci, nebo odvětrání základového prostoru pro sní- žení radonových emisí. Minimální požadavky na použití hydroizolací. Jelikož není základová deska vystavena vlhkosti, odpadá potřeba vodorovné hydroizolace a nevznikají starosti s .