Okál konstrukce

Okál je lidové označení typizovaných montovaných dřevostaveb, které se v Československu začaly objevovat počátkem 70. Jde o prefabrikovaný dům postavený za tři dny na předem vybetonovaném podkladě. Největší rozmach zaznamenala výroba okolo 70. Jde o typizované domy, tedy domy stejné konstrukce a rozměrů.

První okál byl postaven na začátku 70. Součástí kontraktu byla i projektové dokumentace několika vybraných typů domů.

Rudné doly Jeseník zakoupil od německé firmy OKAL – Otto Kreinbaum licence na výrobní a montážní systém. Bydlení v okálových koloniích se v té době . To znamená dodatečné zpevnění nosné konstrukce obvodových stěn, obnova parozábrany a finální povrchové vrstvy z vnitřní strany stěny sádrokartonem, výměna tepelné izolace z minerálních vláken, která je vložena mezi trámy, nová OSB deska na zaklopení stěny z vnější strany domu, dodatečné zateplení fasády. Značka OKAL je na trhu přes let a to už něco znamená.

Bakalářská práce tedy obsahuje popis původního stavu a postupu rekon- strukce. Zahrnuje rovněž výpočty součinitelů tepelných prostupů a schémata skla- deb k těmto výpočtům. Součástí práce je výkresová dokumentace, která obsahuje půdorys sklepa a 1. Z konstrukce vnějšího panelu RD Okal vyplývá, že zateplení z vnitřní strany – z místnosti bude zřejmě účinnější.

Může se k tomuto názoru vyjádřit odborník? Od varianty umístění schodů na fasádě jsme pro velkou výšku a náročnost konstrukce ustoupili. Schodiště jsme tedy umístili v prostoru nejmenšího pokoje přízemí. Vstup je ze zadní strany objektu ze zahrady, přímo z úrovně terénu.

Zádveří s malou šatnou pod schody je posuvnými dveřmi odděleno od nástupu na schodiště . Nelze samozřejmě pominout fakt, že architektura montovaných domů je poplatná době svého vzniku, jejich vzhled však nepatří mezi hlavní důvody rekonstrukcí. Mnohem palčivější bývá pro vlastníky „okálů fyzické opotřebení a ztráta funkčnosti jednotlivých částí stavby. Dobrý den, odkoupili jsme okal oza zůstatkovou cenu a chceme se pustit do rekonstrukce.

Nemáte s tím někdo zkušenost? Starý okál s novou tváří 4. Před vlastní realizací „střešní novostavby totiž musí být odstraněna stávající střešní konstrukce. Pevnost desek umožňuje provádět lehké nosné konstrukce pro ztužení střechy a půdních trámů a současně provést pod obklady v koupelnách jen jednovrstvé opláštění a to bez . Objekt rodinného domu, tzv.

OKAL , je postaven kombinovanou technologií. Obvodové stěny tvoří konstrukce z dřevěných panelů, zateplené tepelnou izolací z minerální vlny. NP a podkroví je tepelná izolace z minerální vlny.

Podlaha nad nevytápěným suterénem je.

Opravy a rekonstrukce rodinných domů OKAL – zateplení fasády, výměna oken, střešních oken, dveří i garážových vrat, dodatečná montáž podkroví, rekonstrukce. Zateplení stropu a konstrukce podkroví. Konstrukce stávajícího domu. Jedná se o stávající typový rodinný dům, tzv.

Dům je obdélníkového půdorysu, samostatně stojící. Má jedno podzemní podlažní, přízemí a podkroví. Suterén je nevytápěný, 1. Stálá snaha o úspory energií se v případě domů Okal nepromítá pouze do konstrukce obvodové stěny. Kvalitu odpovídající parametrům nízkoenergetické a dokonce i pasivní stavby mají rovněž okna s trojitým zasklením. Splňují nejvyšší požadavky nejen na tepelnou izolaci, ale také na izolaci zvukovou, navíc mají atraktivní . Naštěstí odborníci na dřevostavby nacházejí stále více těch, kteří jim naslouchají.

Vedle ekologických nadšenců jsou to hlavně ti, kteří slyší na zvlášť žhavý argument – peníze. Nikoli kvůli tomu, že domy ze .