Okál skladba stěny

Nejdříve si řekneme, jak taková obvodová stěna okálu vypadala v prvopočátcích. Jednalo se většinou o skladbu ( směrem z interiéru), dřevotříska, pak částečně funkční parozábrana. Foto skladby stěny okálového domu se zateplením fasády: Jednoduše řečeno okálový dům je typizovaný dům, který se skládá z dřevěného nosného skeletu s . Vyšší teploty povrchů stěn , stropů a podlah vnímáme jako pří- jemné a zároveň můžeme díky tomu vytápět vnitřní prostor na nižší tep- lotu.

Při revitalizaci se rozebírají skladby obvodových stěn a střech, nefunkční vrstvy se nahrazují novými a . Výměnou stávající tepelné izolace v obvodovém plášti staršího montovaného domu zlepšujeme nejen jeho energetickou bilanci, ale i obytný komfort.

Posouzení stěny RD typu Okál Vstupní údaje pro výpočet: Stávající skladba : Návrhová venkovní teplota Tae: -C Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu Fie: C Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu Fii: – U zateplovaných skladeb je navržena zápustná montáž kotev pomocí zátek, korekce . Rád bych Vás poprotsil o radu ohledně plánovaného zateplení mého RD (dřevostavba – okál ). Výběr vhodných zateplovacích systémů – minerální vata s podélným a kol- mým směrem vláken, polystyren v šedé a bílé alternativě, fenolická pěna. Zvolení různých tloušťek zateplovacích systémů. Navržení nových alternativ zateplení domu ze strany exteriéru.

Nákres schémat skladby stěny a výpočet součinitele . Skladba stěny a použité materiály do jisté míry odpovídají například skladbě starších typových domů OKAL. Na dodatečné zateplení této obvodové konstrukce jsou dva názory.

Jeden z nich byl v praxi realizován právě na domech OKAL. Způsob dodatečného zateplení starších domů OKAL měl zpracovaný . Skladba obvodové stěny původních nerekonstruovaných Okálů. Obvodová stěna původních okálů byla z interiérové strany dřevotřísková deska, pod kterou je umístěna reflexní fólie, z části plní funkci parozábrany. Tato fólie by jednak materiálem, ale i řemeslným zpracováním jako parozábrana používaná v . Martin Pokorný – Dobrý den, ano, je, a je právě pro tuto skladbu určen, od stěn Styrofloor nijak dělit nemusíte, anhydritovou vrstvu naopak ano! Tento systém zaručí optimální vlhkostní režim obvodové stěny , lépe eliminuje drobné pohyby dřevěného podkladu a více zachovává původní vzhled montované stavby.

Smetanův otec byl sládek a zapálený amatérský houslista. Dobrý den, nevím přesně, jakou máte skladbu stěny , Trošku jsem se díval na složení stěn u okálů a doporučení na zateplení, . Vnější stěny tvoří lignátové desky které jsou upevněné na dřevěné konstrukci. Dvořákův otec byl řezník, ale také. Desky bych chtěl sejmout a nahradit deskami Cetris. Skladbu posuzujeme jako dvouplášťovou s větranou vzduchovou vrstvou na straně exteriéru.

V posuzované skladbě výpočtově nedochází ke kondenzaci vodních. Mám na mysli provedení vnější izolace stěn a stropu obytného prostoru horního patra. Původní izolace je asi let stará. Z vnější strany dřevotřískových zdí místností je minerální plsť (v dnes již místy poškozených vacích z kašírované fólie) v různé tloušťce podle toho .

Dům Okal představoval jeden z prvních prototypů montovaných staveb tuzemské provenience. V éře socialismu šlo o poměrně. Jednoduché konstrukce mají vzduchovou neprůzvučnost od přibližně dB, lze však docílit až i více dB při odpovídající skladbě stěny. Kýžené neprůzvučnosti lze docílit .