Plochá střecha s kačírkem

Asfaltové i foliové střechy mohou být chráněny kamínky ( kačírkem ), které prodlužují životnost hydroizolace, mají protipožární funkci nebo slouží čistě jako pohledová vrstva. Kačírek bývá často doplňkem zelených střech a teras např. Mohou ale také zakrývat celou . Střecha přitížená kačírkem.

Máte někdo zkušenosti s údržbou takové střechy ? Jde mi zejména o nějaké čištění, zda se kačírek a ochranná geotextilie nezanese a nezačne v tom něco růst (tráva , mech, křoví).

Nebo jestli se to musí něčím stříkat? Násyp z kačírku má jen funkci ochrannou, chrání pod ním ležící střešní plášť před účinky slunečního záření a sáním větru. Vrstva kačírku je zároveň dost těžká a střešní konstrukce na ni musí být správně dimenzována.

Přitom se nutné chránit hydroizolaci proti mechanickému poškození, které může nastat ostrým lomeným. Plochá střecha má sklon 0°- 5° (– 1) . Informativní návrhová životnost vrstev ploché střechy viz Tab. Znázornění předpokládaných životností stavby a výrobků . Když se řekne plochá střecha , vybaví se nám především paneláky a zatékání do interiéru bytů pod střechou.

Hydroizolace je v tomto případě přitížená kačírkem (drobnými hladkými kamínky), které zároveň plní funkci ochrany proti UV záření. Provedli jsme hydroizolaci ploché střechy rodinného domu v Třebíči. A jako finální pohledová, povrchová vrstva byla použita vrstva v tomto případě vrstva sněhově bílého kačírku.

Vzhledem k vysoké ceně bílého kačírku se na . Dokončili jsme zateplení a izolaci ploché střechy RD v Třebíči. Jako finální, pohledová, povrchová vrstva na izolaci střechy byl použitý bílý kačírek. Izolace provádíme po celém ČR. U klasické ploché střechy se střešní skladba skládá z vrstev zabudovaných, a z vrstvy závěrné (vlastní hydroizolační plášť). Je-li závěrný hydroizolační pás v přitěžované střeše chráněn balastem (obvykle kačírek , nebo betonové dlaždice, na terasách i dřevěné rošty), nepůsobí na něj UV záření.

Kačírková lišta u ploché střechy proti kamenivu ve žlabu. Tato lišta se nazývá také valounovou nebo pískovou zastávkou či zarážkou. Kačírkové lišty se používají pod křemílkovou nebo lepenkovou krytinu, aby zastavovaly písek, který by se mohl dostat do žlabů. V podstatě jde o nadokapové oplechování, . Ploché střechy jsou střechy se sklonem 0°-10°. Norma určuje pro povlakové hydroizolace (prakticky pro ploché střechy ) minimální spád 1°, který zaručuje, že se na střeše nebudou tvořit zbytečně dlouhotrvající louže.

Toto řešení je velmi vhodné pro pochozí střechy. I tento na první pohled harmonický způsob .

Deska FD – L je určena pro stavební tepelné izolace plochých a šikmých střech připevněných ke stavební konstrukci – mechanickým kotvením, lepením horkým asfaltem nebo studeným asfaltovým lepidlem, polyuretanovým lepidlem nebo zatížením kačírkem , dlažbou. Není nutná separační vrstva mezi PIR izolací a . Informace pro navrhování a realizaci zateplených plochých střech. Tepelné izolace z kamenné minerální vlny Knauf Insulation umožňují vytvořit zateplení ploché střechy přesně podle požadavku na kon-.

Jako podsypový materiál se používá kačírek (frakce – mm), kamenivo (frakce – mm), dále pak kamenná drť nebo hydrofobizované směsi. Domy s plochou střechou někdo jednoznačně odmítá jako nevzhledné „krabice“, jiný proto, že jimi bude dříve nebo později zatékat. První názor je věc estetického vnímání, druhý pramení z negativních zkušeností z výstavby v minulém století. Naštěstí podle názorů mnohých jiných plochá střecha modernímu domu sluší a .